Navigatie

STABU-Standaard

De STABU-Standaard is de uitgave waarin de basis kwaliteitseisen staan omschreven waaraan een werk moet voldoen op zowel technisch als administratief gebied. Dit boekwerk wordt ongeveer iedere vijf jaar aangepast aan de meest recente ontwikkelingen in de bouw- en installatiewereld.

De STABU-Standaard wordt integraal onderdeel verklaard van projectbestekken. Iedere opdrachtgever, architect, adviseur, aannemer, installateur, onderaannemer en toeleverancier dient daarom over dit boekwerk te beschikken. Zonder dit boekwerk beschikt men niet over het complete bestek!


BESTELFORMULIER STABU-STANDAARD 2012
Met ingang van 22 februari 2012 is de STABU-Standaard 2012 beschikbaar gekomen voor de markt. STABU-Standaard 2012.JPG

Aangezien de herziene UAV 2012 onderdeel vormt van de STABU²-systematiek heeft Stichting STABU het uitleveren van het boekwerk STABU-Standaard op het vaststellen van de UAV 2012 afgestemd. In de STABU-Standaard 2012 is zowel de basiskwaliteit voor de woning- en utiliteitsbouw vastgelegd als het standaardcontract UAV.

Om de gebruikers van deze standaard snel te informeren over de verschillen tussen de U.A.V. 1989 en de UAV 2012 zijn beide contracten naast elkaar afgedrukt, op de linkerzijde de tekst van de U.A.V. 1989 en op de rechterzijde de nieuwe tekst van de UAV 2012.

De STABU-Standaard 2012 is aan alle STABU-licentiehouders, samen met de update 2012-1 van de STABU²-systematiek toegezonden in de laatste week van februari.

Belangrijk
Dit boekwerk maakt deel uit van de contracten die op basis van de nieuwe UAV 2012 worden afgesloten en dat betekent dat alle partijen hierover moeten kunnen beschikken. De kosten bedragen 85,-- (exclusief 6% BTW en inclusief verzendkosten).


BESTELFORMULIER STABU-STANDAARD 2007

Met ingang van 15 augustus 2007 is de STABU-Standaard 2007 verkrijgbaar. Over de verschillen t.o.v. de "oude" versie leest u hier meer.
In deze STABU-Standaard is een aantal correcties doorgevoerd.

In de STABU-uitgave 2010-2 zijn de volgende mutaties in de STABU-Standaard 2007 doorgevoerd:
Hoofdstuk 40 STUKADOORWERK, Bijlage A: oppervlaktebeoordelingscriteria
De bladzijden 166 sept.’10 en 166A sept.’10  aan brengen op bladzijde 166;
Hoofdstuk 40 STUKADOORWERK, Bijlage C: tabel 13 pleistersystemen binnen
De bladzijden 176 sept.’10 en 177 sept.‘ 10 aan brengen op de bladzijden 176 en 177;
Hoofdstuk 81 ROLTRAPPEN EN ROLPADEN
De bladzijden 352A sept.' 10 , 352B sept.’ 10, 352C sept.’10 en 352D sept.’10 aan brengen op bladzijde 353.

Deze mutaties (inplakbladen) zijn ook te bestellen.
E-mail: dkervel@stabu.nl


Prijs: de prijzen van de STABU-Standaard 2007 en 2012 vindt u hier.

Het boekwerk STABU-Standaard 2007 is te bestellen d.m.v. het bestelformulier 2007.
Het boekwerk STABU-Standaard 2012 is te bestellen d.m.v. het bestelformulier 2012, of via:

Stichting STABU
Postbus 36
6710 BA  EDE
Tel. (0318) 633026
Fax (0318) 635957
E-mail: postmaster@stabu.nl onder vermelding STABU-Standaard 2007 of STABU-Standaard 2012. 

N.B. De STABU-Standaard 2007 en 2012 wordt alleen geleverd aan bedrijven/organisaties. Wanneer u als particulier een van deze boekwerken wilt bestellen, verwijzen wij u graag naar de boekhandel met ISBN-nummer: 978-90-5156.018.3 voor de STABU-Standaard 2007 en het ISBN-nummer:978-90-5156-000-8 voor de STABU-Standaard 2012. 

Stuur deze pagina door