Navigatie

Schilderwerk ondergaat totale make-over

Geplaatst op 12 april 2007

Met de eerste STABU-uitgave van 2007 wordt het hoofdstuk Schilderwerk niet voorzien van een nieuw jasje maar in een volledig nieuwe outfit gestoken. Het kiezen van het juiste verfsysteem is hierdoor helder en eenvoudig geworden.

Met de eerste STABU-uitgave van 2007 wordt het hoofdstuk Schilderwerk niet voorzien van een nieuw jasje maar in een volledig nieuwe outfit gestoken. Het kiezen van het juiste verfsysteem is hierdoor helder en eenvoudig geworden.

STABU is bezig om het hoofdstuk Schilderwerk (46) volledig te herzien Ŕn de kunststof vloerafwerkingen in hoofdstuk Dekvloeren en vloersystemen (42) te vernieuwen. Alle bestaande kortteksten en bijbehorende werkbeschrijvingen zullen met de uitgave 2007-1 volledig worden vervangen.

Voor de ingrijpende wijzigingen waren diverse redenen. Zo heeft de nieuwe EG-richtlijn (2004/42/EG) de nodige consequenties voor de beperking van emissies van vluchtige organische stoffen en gevolgen van het gebruik van organische oplosmiddelen in bepaalde verven en vernissen. Tevens zijn lang gekoesterde wensen meegenomen vanuit de branche, afgestemd op nieuwe toepassingen en ontwikkelingen alsmede verbeteringen.

Wat gaat er veranderen?
Tot op heden wordt de keuze van de verf bepaald door het bindmiddel. Innovatie van bindmiddelen is in opmars. Een bindmiddel bepaalt onder meer de glans, hardheid, elasticiteit en duurzaamheid van de verf. Diverse soorten bindmiddelen worden in de verfbranche gebruikt om de eigenschappen van elke verfsoort zo doelmatig mogelijk te benutten. Alkyd, acrylaat en expoy zijn daar enkele voorbeelden van.
Met ingang van uitgave 2007-1 wordt de indeling gewijzigd in het toe te passen oplosmiddel, waarmee "watergedragen", "oplosmiddelhoudende" en "oplosmiddelvrije" verfsystemen worden bedoeld. Met deze nieuwe benadering zijn de bestekteksten voor de bestekschrijver eenvoudiger en is door STABU reeds een voorselectie gemaakt betreffende het toepassingsgebied "binnen- en buitensystemen". Tevens is afgestemd op de nationaal wettelijk gestelde eisen aan verven en vernissen binnenshuis.

Enkele voorbeelden
Van de bestaande (oude) en nieuwe kortteksten zijn in <illustratie 1> de verschillen weergegeven. 
schil-1.JPG
schil-2.JPG
schil-a.JPG

schil-b.JPG

De nieuwe kortteksten geven in de titel een duidelijke richting aan naar "oplosmiddelhoudend" (solventgedragen) en "watergedragen", als bedoeld voor binnen en buiten bij watergedragen/oplosmiddelvrij en anderzijds voor buiten bij oplosmiddelhoudende verfsystemen.
In de oude kortteksten diende op een lager niveau - bij de bouwstofspecificatie - een keuze te worden gemaakt uit een scala van bindmiddelen voor alle toepassingsgebieden. Nu wordt de keuze in het beginstadium gemaakt. Uit de varianten van bijpassende bindmiddelen kan in de specificatie worden geselecteerd.

De wijzigingen in Schilderwerk bieden de bestekschrijver bovendien de mogelijkheid om afzonderlijke bestekposten te vervaardigen. Dit is handig wanneer bij houten en metalen bouwdelen het grondverfsysteem in de fabriek en het afwerksysteem op de bouwplaats wordt verlangd. De systeemopbouw van de verflagen kan separaat worden gekozen.

Nieuwe rubrieken bij dekkend verfsysteem:
Bij een dekkend verfsysteem op hout zijn de nieuwe rubrieken:
B132134 Primer, hout, watergedragen;
B132135 Primer, hout, oplosmiddelhoudend.

Nieuwe rubrieken bij transparant verfsysteem:
Bij een transparant verfsysteem op hout zijn de nieuwe rubrieken:
B132111 Transparante impregneerbeits, hout, watergedragen;
B132131 Transparante grondverf hout, watergedragen;
B132112 Transparante impregneerbeits, hout, oplosmiddelhoudend;
B132132 Transparante grondverf hout, oplosmiddelhoudend.

Aangezien de professionele verfbranche een aantal benamingen niet meer ondersteunt, is bijvoorbeeld de oude benaming "kleurbeits" komen te vervallen en vervangen door "transparante impregneerbeits". In dit kader is ook "dekkende beits" vervangen door "dekverf voor hout". Houtverduurzamingsmiddel komt in hoofdstuk Schilderwerk niet meer voor. In de overige hoofdstukken, zoals hoofdstuk 24 Ruwbouwtimmerwerk, blijft dit wel gehandhaafd.

Fabrikantgebonden productspecificaties/Bestekservices
In het STABU-bestand is ruimte gereserveerd voor productspecificaties van toeleveranciers. Deze zogenaamde FPS-en van verffabrikanten worden net als de algemene specificaties aangepast en onderverdeeld naar oplosmiddel. Varianten van oplosmiddelen mogen bijvoorbeeld niet meer in dezelfde bouwstofspecificatie voorkomen. Dit heeft ook consequenties voor de diverse bestekservices van verfsystemen die op de markt zijn verspreid. Deze dienen ook in een nieuw jasje te worden gestoken overeenkomstig de nieuwe STABU-specificaties. STABU heeft de betreffende fabrikanten en bestekservicemakers inmiddels ge´nformeerd.

Projectgroep 10; Schilderwerk
Brancheorganisaties zorgen voor de nodige inbreng vanuit de markt door het aandragen van kennis. Dit gebeurt via de leden van de diverse project- en werkgroepen van de Stichting STABU. De co÷rdinatie van de project- en werkgroepen ligt bij de STABU-projectco÷rdinatoren. In september 2004 heeft de projectgroep Schilderwerk met projectco÷rdinator Frans Gouw voorgesteld meerdere werkgroepen aan te stellen met specifieke kennis van zaken van de verschillende verfsystemen en bijbehorende ondergrond condities. In dit samenwerkingsverband is de totale make-over tot stand gekomen.

De leden van de project- en de werkgroepen schilderwerk hebben hun inzet en kennis bijgedragen vanuit de volgende branches:

 • VVVF, Vereniging van verf- en drukinktfabrikanten;
 • AC VOM,  Advies- en informatiecentrum voor oppervlaktechnieken van materialen;
 • COT, Centrum voor onafhankelijk advies, onderzoek en management voor de bouw en industrie;
 • FOSAG, Ondernemersorganisatie schilders-, onderhouds-, metaalconserverings- en glasbranche;
 • Stichting Doelmatig Verzinken;
 • (S)VMB,  (Sectorvereniging) Metaalconserveringsbedrijven;
 • Adviesbureaus: HEVO organisatie voor onderzoek, advies en projectmanagement op het gebied van
  huisvesting en bouwen, Krul Adviesburo Glas- en Schilderwerken;
 • Verffabrikanten: Akzo Nobel Decorative Coatings BV, Sigma Coatings BV;
 • Applicatie- en schildersbedrijven: ATLAS ABC BV applicatie brandwerende constructies, Vermeij Schilderwerken B.V.

Meer informatie
Aanvullende informatie is verkrijgbaar bij projectco÷rdinator bouwkunde, de heer F. (Frans) Gouw. Tel. (0318) 633026 of e-mail: fgouw@stabu.nl. Ook tijdens de STABU-gebruikersdagen zal de nodige aandacht worden besteed aan Schilderwerk.

 

19-10-2006 006.jpg

v.l.n.r. J.C. Fritzsche, K. de Groot (beide namens Akzo Nobel), F. Gouw (projectco÷rdinator STABU), B. Alblas (namens COT), G.J. Dolphijn (namens AC VOM), B. Bloemendaal (namens VVVF), G. van Eijk (namens SigmaKalon), M. Krul (namens FOSAG). Wel in projectgroep niet op foto: R.P.G. Vermeij (namens FOSAG)


EG-regels voor maximum VOS-gehalte in verf
Verf is een aanzienlijke bron van vluchtige organische stoffen (VOS). De nieuwe EG-richtlijn Verfproducten (2004/42/EG) stelt eisen aan het VOS-gehalte van bepaalde soorten verven en vernissen die in de lidstaten in de handel worden gebracht. Het gaat om producten die gebruikt worden voor gebouwen en houtwerk (en bijbehorende structuren) en voor het overspuiten van voertuigen. Het doel van de richtlijn is de VOS-emissies te reduceren die deze verfproducten veroorzaken, zo draagt deze bij aan het realiseren van de nationale emissieplafonds voor VOS die Nederland en de andere lidstaten hebben afgesproken. De grenswaarden worden 1 januari 2007 van kracht, en sommige eisen worden per 1 januari 2010 nog aangescherpt.

bron: STABU-bulletin oktober 2006

 

Terug naar de vorige pagina

Stuur deze pagina door