Horaplantsoen 14, 6717 LT Ede
0318 – 63 30 26

STABU,
vertrouwde rol, nieuwe waarde

van bestekschrijver
tot informatiemanager

STABU en Ketenstandaard gaan fuseren!
We werken daarom aan een nieuwe, gezamenlijke website. Tot die tijd bent u welkom op onze afzonderlijke websites.

Meer informatie over de fusie

Website Ketenstandaard


STABU verbindt al 40 jaar het bouwen in de B&U-sector met data voor betrouwbare bestekken. Daarnaast levert STABU fabrikantgebonden product specificaties, geeft adviezen over kwaliteit van bestekken en verricht onderzoeksprojecten. Alles wordt hierbij getoetst aan wet- en regelgeving, nieuwe ontwikkelingen en technische innovaties.

STABU is van, voor en door de bouw.

Bestekschrijver

Met de STABU² besteksystematiek kunt u als voorschrijver snel en efficiënt projectbestekken maken en bewerken.

Opdrachtgever

Met de gevalideerde STABU data kunt u de uitvoeringskwaliteit borgen in zowel nieuwbouw als onderhoud.

Opdrachtnemer

Vanuit de STABU besteksystematiek kan de aansluiting met BIM worden gemaakt.

Fabrikanten

De STABU Fabrikantenindex geeft voorschrijvers en verwerkers inzicht in uw producten.

De meest gebruikte STABU² besteksystematiek met de mogelijkheid om aanvullende contractbepalingen op te nemen in het bestek.

FPS

Uw producten zichtbaar binnen STABU2 en Bouwbreed.

Specificeren: functioneel of op prestaties, flexibel te gebruiken.

Bestekbeoordeling

Een volledige of gedeelte bestekbeoordeling of een contractbeoordeling om eventuele risico’s tijdig te signaleren.

De systeemhuizen zorgen voor de software waarmee de data van STABU ontsloten kan worden.

STABU werkt met diverse partijen samen om cursussen en opleidingen te  verzorgen voor de B&U-sector.