Horaplantsoen 14, 6717 LT Ede
0318 – 63 30 26

Architectenpunt

#

DIGITALISERING VAN DE BOUWKOLOM

#

HET VIZIER OP DE TOEKOMST

#

JAARBOEK 2018

#

EFFICIENCY IN DE KENNIS-INFRASTRUCTUUR

#

WET- EN REGELGEVING, CPR, WKB EN ANDERE RELEVANTE ONDERWERPEN

Wij gaan fuseren! Vanaf heden gaan we samen verder onder de nieuwe naam
‘Ketenstandaard Bouw en Techniek’
We werken ondertussen aan een nieuwe, gezamenlijke website.
Tot die tijd bent u welkom op onze afzonderlijke websites.