Horaplantsoen 14, 6717 LT Ede
0318 – 63 30 26

FAQ Algemeen

Algemeen (9)

De NL/SfB (uitgave 2005) is inderdaad gepubliceerd door STABU. STABU verzorgt ook het beheer, terwijl de classificatie officieel is ondergebracht bij het BIM Loket (www.bimloket.nl). In Nederland wordt de SfB classificatie nog veel toegepast, al zij het in velerlei dialecten. Dit is ook de reden geweest een officiële publicatie te doen. Mogelijk wordt SfB nog toegepast in andere landen, echter ligt het gebruik daar een stuk lager dan in Nederland.
Inmiddels wordt gewerkt aan een opvolger van de NL/SfB, aangezien er toch veel punten zijn waar de classificatie niet voldoet, wat heeft geleid tot de varianten die nu in de markt worden gebruikt. Door het vele gebruik van varianten is uitwisseling van informatie slechts beperkt mogelijk.

De internationale versie van SfB is de (Construction Index) CI/SfB. De CI/SfB is eigendom van de RIBA (Royal Institute of British Architects) en sinds 1996 buiten gebruik gesteld en in de UK vervangen door Uniclass.
Vanuit de CEN (Europese standaardisatie organisatie) is een Technische Commissie BIM opgezet, met het doel tot europese BIM standaarden te komen. SfB maakt hier geen deel van uit.
Wel is er een internationale standaard die gebruikt kan worden om classificaties op te bouwen, zowel uniclass als de nieuwe classificatie van STABU (Bouwsystemen en Installaties) zijn op deze standaard gebaseerd.

STABU herkent zich totaal niet in het rapport van de BNB. Het is gebaseerd op verouderde informatie, staat vol met vooroordelen en oude discussies waar BNB en STABU het al jaren niet met elkaar over eens kunnen worden. STABU heeft inmiddels vanuit de markt veel steunbetuigingen ontvangen die zeggen dat dit rapport nooit gepubliceerd had mogen worden. Uiteraard staat er ook feedback in waar STABU wel wat mee doet. Sterker nog: de meeste kritiek komt neer op haperende software. Deze wordt inmiddels volledig herschreven door LEVI-9, een professioneel software bedrijf. Eind september/medio oktober komt er een volledig aangepaste versie van de software beschikbaar. STABU heeft destijds bij de lancering gekozen voor het live gaan met deze software, omdat de markt zat te wachten op Bouwbreed. In de jaren daarvoor had STABU vaak iets beloofd, maar kon die beloftes nooit nakomen. Daarom is gekozen voor een versnelde lancering van Bouwbreed. Hierbij heeft STABU het effect van software met kinderziektes onderschat. Bovendien had STABU verwacht dat softwarepartijen als KUBUS mee zouden gaan in de broodnodige ontwikkeling. Helaas is dit anders gebleken.

Inmiddels hebben STABU en de BNB het rapport besproken en zijn samen overeen gekomen dat we op een opbouwend kritische manier met elkaar omgaan om Bouwbreed te verbeteren. Vele punten vanuit het rapport waren al opgelost ten tijde van die bespreking en andere punten zijn in ontwikkeling. Over een aantal punten zijn STABU en de BNB het fundamenteel oneens met elkaar. Hier heeft STABU vanuit haar kennis bepaalde beslissingen genomen die zij zal doorzetten. STABU hoopt de bestekschrijver van het nut en noodzaak van deze besluiten te kunnen overtuigen.

STABU nodigt iedereen die sceptisch staat tegenover Bouwbreed uit er zorgvuldig naar te kijken en zich niet te laten afschrikken door de software. Wel is het van belang dat er enige veranderingsbereidheid is. Ook is het van belang de ontwikkelingen in de sector op waarde te kunnen inschatten en de link te kunnen leggen met de nieuwe opzet van de specificatiesystematiek. STABU helpt u daar graag bij. Bovendien laat STABU zich graag adviseren door de gebruikers. Wij staan open voor alle vormen van feedback en reflectie. Zolang deze maar ten doel hebben om samen Bouwbreed te verbeteren. Uw feedback zal serieus worden genomen en verbeterpunten komen op de ontwikkelagenda te staan, zodat we blijven verbeteren.

Ja, alle door STABU uitgegeven producten en diensten (systematieken, publicaties en dergelijke) worden beschermd door auteursrecht. Lees meer over auteursrecht en STABU in de brochure Auteursrecht en STABU. 

Hiervoor kunt u het aanvraagformulier invullen.

Vraag uw inloggegevens op via het vragenformulier.

Uw gebruikersnaam wordt gevormd door uw licentienummer. Hiermee kunt u een wachtwoord aanvragen/resetten.

STABU houdt zich actief bezig met het aanpakken van illegale/onrechtmatige gebruikers van de STABU-systematiek, waarvoor indien nodig juridische stappen worden ondernomen. U kunt uzelf en STABU helpen door onregelmatigheden te melden waarmee illegaal/onrechmatig gebruik kan worden aangepakt.

Net als een boek of film worden door STABU ontwikkelde, beheerde en uitgegeven zaken beschermd door het auteursrecht.

Zonder toestemming van STABU is het kopiëren, reproduceren, verspreiden, wijzigen en koppelen van alle inhoud van STABU2, STABU Bouwbreed (databestanden), de software, publicaties en overige zaken niet toegestaan.

Hoe het precies zit kunt u terugvinden in de brochure ‘Auteursrecht en STABU‘.

STABU is van mening dat de firma NBS een product op de markt heeft gebracht dat grotendeels is gebaseerd op de STABU²-systematiek. STABU heeft, als branche brede stichting zonder winstoogmerk, veel tijd en geld geïnvesteerd in deze systematiek. Zij vindt het daarom niet juist dat een commerciële, derde partij hier voordeel mee probeert te halen. Daarom is een kort geding tegen NBS gevoerd.

De voorzieningenrechter heeft STABU niet in het gelijk gesteld. STABU is er in dit kort geding niet in geslaagd voldoende te bewijzen dat het product van NBS inderdaad grotendeels is gebaseerd op de systematiek van STABU. STABU beraadt zich nog op vervolgstappen.

STABU is al 40 jaar een begrip in de bouwkolom. Onderzoeken in 2017 van het Rijksvastgoedbedrijf en Bouwend Nederland laten zien dat jaarlijks 65% tot 80% van alle werken worden uitgevraagd op basis van een STABU²-systematiek. STABU is van, voor en door de bouw en neemt als stichting een onafhankelijke en neutrale rol in.

Belangrijke stakeholders zoals Rijksvastgoedbedrijf, Bouwend Nederland en Techniek Nederland ondersteunen samen met BNA, AEDES en NLingenieurs de ontwikkelingen bij STABU. Het doel daarvan is om er samen voor te zorgen dat de systematiek en de data door de gehele bouwketen heen gebruikt kan gaan worden. STABU wil het specificeren in het hele proces ondersteunen, naast de vertrouwde STABU²-systematiek.  Van ontwerp en bouw tot oplevering en gebouwbeheer. Daar wordt bij STABU hard aan gewerkt. Het bestuur en haar stakeholders hebben de STABU-data aangemerkt als van aanmerkelijk maatschappelijk belang.

Load More