Horaplantsoen 14, 6717 LT Ede
0318 – 63 30 26

FAQ CE-markering

CE-markering (1)

Neen, STABU en KOMO gaan uit van elkaars professionaliteit. Daarom heeft STABU besloten om de gebruikers in staat te stellen om softwarematig, middels een zogenaamd referentiebestek, de KOMO catalogus te gebruiken in Bouwbreed. De systematiek an sich is onveranderd. De software biedt dus de mogelijkheid om andere catalogi te raadplegen en deze informatie toe te voegen aan het project/gebouw dossier. De opsteller van een dossier is verantwoordelijk welke data hij of zij opneemt. De fabrikant is verantwoordelijk voor het voldoen aan de CPR en KOMO is verantwoordelijk voor de correctheid van de BRL’n.

Load More

Wij gaan fuseren! Vanaf heden gaan we samen verder onder de nieuwe naam
‘Ketenstandaard Bouw en Techniek’
We werken ondertussen aan een nieuwe, gezamenlijke website.
Tot die tijd bent u welkom op onze afzonderlijke websites.