Horaplantsoen 14, 6717 LT Ede
0318 – 63 30 26

Bestek- en contractbeoordeling

H

eeft u een volledig bestek/projectbeschrijving of contractueel gedeelte en wilt u een kwaliteitscontrole of een risicoanalyse laten uitvoeren om eventuele knelpunten tijdig te signaleren? Dan kan STABU u hierbij van dienst zijn.

Gedeeltelijke besteksbeoordelingen

Een gedeeltelijke besteksbeoordeling betreft de beoordeling van het contractueel/administratieve gedeelte van het bestek/de projectbeschrijving. Dit doen we op basis van STABU² of Bouwbreed. We beoordelen of de STABU-systematiek juist toegepast is, inclusief de juridische aspecten van het onderhavige bestek.

Volledige besteksbeoordeling

Een volledige besteksbeoordeling is een integrale beoordeling waarbij zowel het contractuele/administratieve gedeelte als de werkbeschrijving inhoudelijk worden gecontroleerd. Het betreft hier dikwijls een bestek van een complex project/bouwwerk. We schakelen hierbij STABU-medewerkers van verschillende disciplines in.

Contractbeoordelingen

Een contractbeoordeling betreft de beoordeling van bouw-, beheer- en onderhoudscontracten. We beoordelen de documenten zowel op inhoud als opbouw met betrekking tot (juridische) risico’s, duidelijkheid, consistentie, dekking en mogelijke knelpunten in de uitvoering. Het resultaat is een advies waarmee de aanvrager zelf een oordeel kan vellen over de “kwaliteit” van het contract en eventuele aanpassingen aan de wederpartij kan voorstellen.

Indien gewenst kan, via een aparte opdracht, ondersteuning worden geboden bij de uitvoering van dit advies. Denk aan het redigeren, bijstellen, corrigeren, aanpassen of aanvullen van contract en de contractdocumenten.

UU
Vraag nu een offerte aan voor een bestek- of contractbeoordeling

Voorbeeld bestekteksten en contracten

Voor meer voorbeelden van bestekteksten en contracten verwijzen wij u graag naar de pagina met alle Downloads.

Fabrikantendag
Inspirerende Fabrikantendag

Op donderdag 23 mei vond het jaarlijkse STABU Fabrikanten Event plaats. Ruim 70 fabrikanten hadden zich aangemeld voor de inspiratie-…

. .
Fabrikantendag
Inspirerende Fabrikantendag

Op donderdag 23 mei vond het jaarlijkse STABU Fabrikanten Event plaats. Ruim 70 fabrikanten hadden zich aangemeld voor de inspiratie-…

verhuisbericht_2019_header
STABU gaat verhuizen!

STABU verhuist van de Telefoonweg naar het Horaplantsoen!  Begin februari namen de besturen van STABU en Ketenstandaard Bouw en Installatie…