Besteksbeoordeling

STABU voert regelmatig besteks- en contractbeoordelingen uit in opdracht van diverse partijen. Een goede voorbereiding is van essentieel belang om gedurende de uitvoering van het project niet voor onverwachte verrassingen te komen te staan.

Heeft u een volledig bestek/projectbeschrijving of contractueel gedeelte en wilt u een kwaliteitscontrole of een risicoanalyse laten uitvoeren om eventuele knelpunten tijdig te signaleren, dan kan STABU u hierbij van dienst zijn.

Besteksbeoordelingen

Gedeeltelijke besteksbeoordeling

  • Beoordeling van het contractueel/administratief gedeelte van het bestek/de projectbeschrijving (op basis van STABU² of Bouwbreed). Deze beoordeling betreft voornamelijk het juist gebruik van de STABU-systematiek en de juridische aspecten van het onderhavige bestek.

Volledige besteksbeoordeling

  • Beoordeling van het gehele bestek, is een integrale beoordeling waarbij het contractuele/administratieve evenals de werkbeschrijving inhoudelijk worden gecontroleerd. Het betreft hier dikwijls een bestek van een complex project/bouwwerk. Dit is dan ook een beoordeling van het bestek waarbij STABU-medewerkers van verschillende disciplines worden ingeschakeld.

Contractbeoordelingen

  • Een beoordeling van bouw- en beheer-en-onderhoudscontracten waarbij de contractdocumenten worden gescand op zowel inhoud als opbouw met betrekking tot (juridische) risico’s, duidelijkheid, consistentie, dekking en mogelijke knelpunten in de uitvoering.
    Van de beoordeling wordt een advies opgesteld waarmee de aanvrager zelf een oordeel kan vellen over de “kwaliteit” van het contract en daarop eventueel aan de wederpartij aanpassingen kan voorstellen.
  • Indien gewenst kan, via een aparte opdracht, ondersteuning worden geboden bij de uitvoering van dit advies. Het redigeren, bijstellen, corrigeren, aanpassen of aanvullen van contract en de contractdocumenten behoort dan tot de mogelijkheden.

Aanvragen voor besteks- of contractbeoordelingen kunnen per e-mail toegestuurd worden naar info@stabu.nl of neem contact op via tel. (0318) 63 30 26. De kosten en doorlooptijd voor beoordelingen zijn afhankelijk van de omvang van het te beoordelen bestek of contract en de daaraan gerelateerde documenten. Vooraf zal daarop offerte worden gedaan.

Voor een opdracht zal een standaardcontract van STABU worden afgesloten. Op alle opdrachten zijn de Algemene Voorwaarden STABU Dienstverlening van toepassing.