ERM – Restauratiewerk

STABU heeft reeds langere tijd verzoeken uit de markt gekregen om ook teksten voor ‘bestaand werk’  in de systematiek op te nemen. Na jarenlange voorbereiding in verschillende werkgroepen is dit begin 2017 tot een resultaat gekomen.

Voor het onderdeel bestaand werk / restauratiewerk is in samenwerking met ERM (Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg) en RCE (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) afgelopen periode gewerkt aan het ontwikkelen van specificaties die een weerslag zijn van de Uitvoeringsrichtlijnen die door ERM zijn opgesteld. Deze specificaties zijn opgenomen binnen de STABU Bouwbreed database.

Er is een nieuw ERM-OSF catalogusbestand gemaakt n.a.v. een aantal redactionele aanpassingen aangeleverd door ERM. In deze catalogus zijn verbeteringen van bestaande specificaties beschikbaar (er zijn geen nieuwe specificaties beschikbaar). Dit catalogusbestand is beschikbaar via deze link: https://www.stabu.nl/MijnSTABU/files/STABU_ERM_OSF_Catalogus.osf

Hieronder zijn opgenomen de ERM-modellen opgenomen t.b.v. projectdossier restauratiewerken (versie 2017-03), zowel in *.pdf (STABU2 en STABU Bouwbreed), als *.sufx en als *.stb. Nu ook beschikbaar in STABU uitwisselformaat (*.SO1) en OSF (*.OSF).