Reggefiber – Bouwbreed referentiebestek

OREGGEFIBERm de aanleg van glasvezel door Reggefiber te beschrijven in projectbestekken is er een kant-en-klaar voorbeeld gemaakt dat door bestekschrijvers kan worden toegepast. Hierdoor kan op het glasvezelnetwerk een correcte binnenhuisinstallatie in woningen worden aangesloten voor digitale media en communicatie.

In nauwe samenwerking tussen STABU en Reggefiber zijn deze teksten tot stand gekomen. Met hoofdstuk 04 ‘Elektrotechniek’ binnen de classificatie Bouwsystemen en Installaties in Bouwbreed kunnen alle onderdelen beschreven worden welke nodig zijn voor een correcte uitvraag van digitale media- en communicatie-installaties in woningen.

Reggefiber heeft aan STABU informatie beschikbaar gesteld over de aanleg en juiste uitvraag van glasvezelbekabeling voor (nieuwbouw) woningen. Door de handen ineen te slaan en deze informatie aan elkaar uit te wisselen hopen beide partijen hun expertise op dit gebied uit te kunnen breiden.

STABU_FBlogo_160x160_v02_170614Het bestand is via onderstaande link te downloaden.

 

  • STABU-referentiebestek voor Reggefiber
  • Bouwbreed Reggefiber in *.sufx (.sufx)