Rijksvastgoedbedrijf Engineering & Construct bestek

RO_BZK_RVB_Logo_2_RGB_pos_nl

Rijksvastgoedbedrijf Engineering & Construct bestek op basis van de UAV 2012.

Attentie: dit bestek wijkt in belangrijke mate af van de traditionele voor het Rijksvastgoedbedrijf te gebruiken activiteitsgerichte bestekken. Raadpleeg in dit kader zorgvuldig de invulinstructie.

Het Rijksvastgoedbedrijf is een uitvoeringsdienst van het Rijk die op 1 juli 2014 is ontstaan uit een fusie van vier vastgoeddiensten: de Dienst Vastgoed Defensie, de Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed. Het Engineering & Construct bestek en de bijbehorende documenten zijn hierop aangepast.

Informatie inzake technisch revisietekenwerk is te raadplegen op de website van het Rijksvastgoedbedrijf: RVB Regeling revisietekeningen.

De E&C modelbestek bestanden zijn geüpdatet naar versie 4.0 en na het invoeren van de contactgegevens te downloaden.

Uw naam (verplicht)

Naam organisatie (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Telefoonnummer

Bent u licentiehouder?
 ja nee