Rijksvastgoedbedrijf VVW 2010

RO_BZK_RVB_Logo_2_RGB_pos_nl

Verkorte Voorwaarden voor Werken 2010 Bouw / Verbouw / Renovatie van gebouwen.

Het Rijksvastgoedbedrijf is een uitvoeringsdienst van het Rijk die op 1 juli 2014 is ontstaan uit een fusie van vier vastgoeddiensten: de Dienst Vastgoed Defensie, de Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed. De VVW 2010 en de bijbehorende documenten zijn hierop aangepast.

Informatie inzake technisch revisietekenwerk is te raadplegen op de website van het Rijksvastgoedbedrijf: RVB Regeling revisietekeningen.

De VVW 2010 bestanden zijn geüpdatet naar versie 5.0 (februari 2018) en na het invoeren van de contactgegevens te downloaden.

Uw naam (verplicht)

Naam organisatie (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Telefoonnummer

Bent u licentiehouder?
 ja nee