Rijksvastgoedbedrijf RVB Referentiebestek UAV 2012 (RRU 2012)

 RO_BZK_RVB_Logo_2_RGB_pos_nl

Het Rijksvastgoedbedrijf is een uitvoeringsdienst van het Rijk die op 1 juli 2014 is ontstaan uit een fusie van vier vastgoeddiensten: de Dienst Vastgoed Defensie, de Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed.

Thans hanteert het Rijksvastgoedbedrijf één referentiebestek, te weten: het Rijksvastgoedbedrijf RVB Referentiebestek UAV 2012 (hierna: RRU 2012).

Het RRU 2012 is tot stand gekomen door de samenvoeging van het RVB Defensie STABU sjabloonbestek en de RVB Standaard besteksbepalingen. Het referentiebestek en de bijbehorende documenten zijn hierop aangepast.
Het RRU 2012 heeft tot doel een optimale inhoudelijke kwaliteit en uniformiteit te verkrijgen in de projectbestekken van het Rijksvastgoedbedrijf, alsmede een correcte juridische aansluiting op de algemene specifiek voor werken van de Rijksoverheid geldende wet- en regelgeving.

De besteksbepalingen uit RRU 2012 zijn samengesteld op basis van de STABU-Catalogus 2017-1.

N.B.: Om deze besteksbepalingen uitsluitend in te kunnen zien dient u te beschikken over een viewer. De meest recente Kubus-Reviewer: download hier.

De (DUNCAN) viewer is hier te downloaden.

>>> Informatie inzake Technisch Revisietekenwerk ten behoeve van BZK-projecten is te raadplegen op de website van het Rijksvastgoedbedrijf: RVB Regeling revisietekeningen. <<<

>>> Logo’s en lettertype voor de uitvoering van het Bouwbord Rijksvastgoedbedrijf zijn op te vragen bij het Rijksvastgoedbedrijf via: postbusRVBhuisstijl@rijksoverheid.nl. <<<

Vragen

Wanneer u vragen heeft over (vorige versies) van de RS-bepalingen of het Defensiesjabloon, stuur dan uw e-mail aan info@stabu.nl

 

 

 • Algemeen
 • Invulinstructie RVB RRU 2012 uitgave 2017-1 (.pdf)
 • RRU 2012 viewer bestanden
 • RRU 2012 Standaard besteksbepalingen 2017-1 (.stv Reviewer
  (alleen juiste weergave bij geinstalleerde Kubus-Reviewer))
 • RRU 2012Standaard besteksbepalingen 2017-1 (.dnv Viewer)
  (alleen juiste weergave bij geinstalleerde DUNCAN viewer)
 • RRU 2012 2017-1 bestanden
 • RRU 2012 Standaard besteksbepalingen 2017-1 (.stb, Kubus)
 • RRU 2012 Standaard besteksbepalingen 2017-1 (.dnc, DUNCAN)
 • RRU 2012 Standaard besteksbepalingen 2017-1 (.s01, uitwisselformaat)
 • Bijlagen / modellen
 • Model Afroep(bank)garantie (.doc)
 • Model Coördinatieovereenkomst (.doc)
 • Model Garantieverklaring (.doc)
 • Model Verantwoordingsformulier Social Return (.doc)
 • Model Staat van verrekenprijzen (.doc)
 • Bijlage Toegangsregeling werkterrein Defensie (.docx)
 • Instructie Bouwbord op doek (.pdf)
 • Instructie bouwbord onderhoud (.pdf)
 • Instructie bouwbord terreinen (.pdf)
 • Instructie bouwbord openbare weg (.pdf)