Brochures & modellen

STABU heeft diverse brochures en modellen over administratieve/juridische onderwerpen uitgegeven welke hier te raadplegen zijn.

STABU Bouwwbreed – Brochures & Modellen

STABU zal spoedig de bestaande brochures en modellen over diverse administratieve/juridische onderwerpen publiceren die aansluiten bij de STABU Bouwbreed systematiek. De content in de brochures is reeds verwerkt in STABU Bouwbreed Kennissystemen welke toegankelijk is voor licentiehouders.


Modellen UAV 2012

Modellen op basis van de UAV 2012 (op aanvraag)

 • Garantieverklaring
 • Bankgarantie
 • Coördinatieovereenkomst uitgebreide schadevergoedingsregeling
 • Coördinatieovereenkomst beperkte schadevergoedingsregeling
 • Bijlage A Volmacht UAV 2012
 • Bijlage B UAV 2012

 • CE-markering - CPR
 • Brochure CE-markering Verordening (EU) nr. 305/2011 (.pdf)
 • Handleiding Verordening (EU) nr. 305/2011 (.pdf)
 • Standpunt ILT private merktekens (.pdf)
 • STABU2 - Brochures UAV 2012
 • Brochure CAR-verzekering (.pdf)
 • Brochure Duurzaam geproduceerd hout (.pdf)
 • Brochure Ketenaansprakelijkheid (.pdf)
 • STABU2 - Brochures UAV 1989
 • Brochure arbeidsomstandighedenwet (.pdf)
 • Brochure Coördinatieovereenkomst 2005 (.pdf)
 • Brochure Garantie voor een onderdeel (.pdf)
 • Brochure Zekerheidsstelling (.pdf)
 • Coordinatieovereenkomst met schadevergoedingsregeling (.pdf)
 • Coordinatieovereenkomst zonder schadevergoedingsregeling (.pdf)