Jaarverslag

In het jaarverslag van  STABU doet de organisatie verslag van het betreffende jaar en verantwoordt zij haar financiële huishouding. De jaarverslagen zijn hieronder – vanaf 2003 – in digitale vorm te raadplegen op deze website.