Horaplantsoen 14, 6717 LT Ede
0318 – 63 30 26

Opleiding & Training

S

TABU werkt met diverse partijen samen om cursussen en opleidingen te  verzorgen voor de B&U-sector. Hieronder vindt u een overzicht van de samenwerkingspartners en de cursussen & opleidingen.

CROW

CROW is een onafhankelijke kennisorganisatie met uitgebreide expertise op het gebied van aanbesteden, contracteren en andere bouwprocessen. CROW is vooral actief op het gebied van de infra maar beschikt ook over kennis die gebruikt wordt binnen de B&U-sector. Daarnaast is CROW een ervaren opleider, jaarlijks leidt CROW circa 5.000 professionals op via openbare en incompany cursussen.

TVVL

TVVL is een belangrijke kennispartner in de technologiesector. De vereniging vormt een knooppunt, wij maken de verbinding tussen kennis en mensen. Zo ontstaat een platform, een ‘denktank’ waar leden kennis delen, ontwikkelen en overdragen. Kennis bieden zij aan in cursussen, workshops en trainingen, de (online) kennisbank en TVVL Magazine. Opgericht in 1959 telt TVVL inmiddels ruim 1000 persoonlijke- en 500 bedrijfsleden. Aangesloten zijn specialisten zoals technisch adviseurs, installateurs, wetenschappelijke onderzoekers, architecten, fabrikanten, leveranciers, eigenaren en gebruikers van gebouwen en studenten. STABU en TVVL bieden gezamenlijk de online overstapcursus STABU2 naar Bouwbreed aan.

Heijltjes Advocaten

Met Heijltjes Advocaten heeft STABU de cursus Contracteren in de bouw opgezet. Het doel van de cursus is kennis rondom de UAV 2012 en bouwcontractenrecht te vergroten.Tijdens deze cursus komt o.a. aan bod:

  • Hoe komt een bouwcontract tot stand?
  • Wanneer is de UAV 2012 van toepassing?
  • Welke gevolgen hebben deze voorwaarden op de betrokken partijen?
  • Welke partij is aansprakelijk ingeval van gebreken?
Pleistermortel
Pleistermortel

Update 2020-08 De specificatiegroep B111460 PLEISTERMORTEL is sterk gegroeid met specificatievarianten, namelijk van 22 naar in totaal 66 stuks. Dit…