Bijpraatsessie wet- en regelgeving

De bouwsector verandert steeds meer in een kenniseconomie: (economische) groei wordt niet langer gerealiseerd door gewoonweg te bouwen of het verkopen van bouwproducten. 

Groei wordt steeds meer een afspiegeling van de hoeveelheid kennis en innovatie binnen een organisatie en het slim toepassen hiervan tijdens het gehele bouwproces.

Kennis delen is belangrijk en wordt dus steeds belangrijker. Het internet en social media bieden grenzeloos toegang tot kennis. Toch, met name op het gebied van wet- en regelgeving, kunnen deze bronnen soms een doolhof zijn. Het uitfilteren van de juiste informatie en het vertalen hiervan in praktisch toepasbare kennis in de organisatie is een hele klus!

STABU kan hierbij helpen

STABU komt graag bij u langs om uw organisatie bij te praten over wet- en regelgeving.
In een interactieve sessie wordt u geïnformeerd over onderwerpen als:

  • CE-markering en de laatste stand van zaken rondom dit onderwerp;
  • Ontwikkelingen rondom energielabeling die kunnen worden toegepast als verkoopargument;
  • Ook kan STABU voorzien in het uitlichten van specifieke onderwerpen relevant voor úw bedrijfsvoering of producten.

Kennis en het op een juiste wijze voorlichten van uw werknemers rondom ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving die (nu en in de toekomst) relevant zijn voor uw organisatie leidt tot innovatie en groei!

Contact

Voor het organiseren van een bijeenkomst over wet- en regelgeving, of voor het in overleg komen tot een interessant en op maat geleverd programma (op offertebasis) kunt u contact op nemen via info@stabu.nl of via 0318 - 63 30 26.