Online overstapcursus STABU² naar Bouwbreed

Om de overstap van STABU² naar de online specificatietechniek STABU Bouwbreed zo snel en efficiënt mogelijk te laten verlopen heeft STABU in nauwe samenwerking met TVVL hiervoor een e-learning cursus opgezet.

De cursus is bedoeld voor werknemers in de bouw & installatiesector die gewend zijn om met de STABU²-systematiek te werken. Een online cursus, dus studeren wanneer u kunt en wilt, geen reiskosten, en voor STABU en TVVL is het mogelijk om de cursusinhoud op eenvoudige wijze te actualiseren en de kennis op consistente wijze over te dragen.

STABU Bouwbreed is in 2015 geïntroduceerd op de Nederlandse bouwsector. Tijd voor een online specificatiesystematiek die kan voldoen aan de huidige behoefte van eenduidig vastleggen van informatie bij bouwprojecten, maar ook in zal kunnen spelen op toekomstige technologieën.

Programma

De cursus biedt een goed overzicht van de verschillende kanten van STABU Bouwbreed. Om deze ontwikkeling goed te kunnen plaatsen wordt gestart met achtergrondinformatie. De cursus leidt u door het verleden, de huidige ontwikkelingen en de rol die STABU Bouwbreed daar op dit moment en in de toekomst in gaat spelen.

De eerste vier delen schetsen het beeld van de traditionele rol die het bestek speelt (speelde), de ontwikkelingen rondom BIM en de rol die informatie daarin heeft, daarnaast wordt uitgelegd hoe de ontwikkeling van STABU Bouwbreed daar op aansluit.

Deel 5 en 6 bieden een concrete handleiding voor het gebruik van het klantenplatform mijnSTABU en de STABU specificatiesoftware.

De laatste twee delen gaan in op de inhoud van STABU Bouwbreed, zowel administratief als technisch. U wordt hierbij aan de hand genomen om enkele voorbeelden uit te werken en u STABU Bouwbreed eigen te kunnen maken.

Inschrijven

Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier hieronder. Na de inschrijving ontvangt u binnen enkele dagen de inlogcodes om  aan de slag te kunnen! De kosten zijn € 285,–, maar wanneer u de actiecode gebruikt uit het magazine ‘Architectenpunt nr. 5′, betaalt u de speciale aanbiedingsprijs van  € 150,– (exclusief BTW).

Meer informatie

Wanneer u nog vragen heeft, aarzel niet om contact op te nemen met STABU.

 

Logo_STABU TVVL

 

Aanmeldingsformulier

Ondergetekende wil zich aanmelden voor de Online overstapcursus STABU2 naar Bouwbreed:

Naam organisatie*

Contactpersoon naam*

 dhr. mevr.

Adres*

Postcode*

Plaats*

Telefoonnummer*

Uw e-mail*

Is het factuuradres gelijk aan het bovenstaande adres?

 nee ja

Hieronder is ruimte voor het eventueel afwijkende factuuradres

 

Algemene Voorwaarden

Voor deze online overstapcursus STABU2 naar Bouwbreed zijn algemene voorwaarden opgesteld en van toepassing verklaard.