Cursus Contracteren in de bouw

Logo_STABUSTABU organiseert in nauwe samenwerking met Heijltjes Advocaten de cursus Contracteren in de Bouw.

De spelregels voor bouwcontracten worden grotendeels bepaald door de gebruikte set algemene voorwaarden die van toepassing worden verklaard op de aannemingsovereenkomst. In het traditionele bouwproces wordt de UAV 2012 veelvuldig toegepast en geeft o.a. vorm aan de verdeling van verantwoordelijk- en aansprakelijkheden tussen opdrachtgever en aannemer. In hoeverre wijken de UAV 2012 af van de gecombineerde contracten? Ook veranderingen in wet- en regelgeving, zoals de komst van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, zijn van invloed op de spelregels van het bouwproces.

In deze cursus wordt antwoord gegeven op vragen als: Hoe komt een bouwcontract tot stand? Wanneer is de UAV 2012 van toepassing? Welke gevolgen hebben deze voorwaarden op de betrokken partijen? Hoe is verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid geregeld? Welke partij is (met de komst van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) aansprakelijk ingeval van gebreken? Het doel van de cursus is kennis rondom de UAV 2012 en bouwcontractenrecht te vergroten.

Programma en uitgebreide informatie.

Ondergetekende wil zich aanmelden voor de Cursus Contracteren in de bouw van STABU/Heijltjes Advocaten ad € 425,-- (prijsstelling 2017), exclusief BTW.

Voor welke datum wilt u zich inschrijven?

Waar kunnen wij de bevestiging naar toe sturen?

Naam organisatie*

Contactpersoon naam*

 dhr. mevr.

Adres*

Postcode*

Plaats*

Telefoonnummer*

Uw e-mail*

Is het factuuradres gelijk aan het bovenstaande adres?

 nee ja

Hieronder is ruimte voor het eventueel afwijkende factuuradres

Heijltjes