Architectenpunt Fabrikanten Index

De Architectenpunt Fabrikanten Index is een database met fabrikanten- en productinformatie van fabrikanten die in STABU zijn opgenomen. De website is in nauwe samenwerking tussen Xyto en STABU tot stand gekomen.

Daarnaast heeft STABU ook nog haar eigen STABU Fabrikanten Index (SFI). Op korte termijn zullen beide indexen worden samengevoegd.

 

_NEW_Logo Architectenpunt_Wit_WEB