Architectenpunt Fabrikanten Index

De Architectenpunt Fabrikanten Index is een database met fabrikanten- en productinformatie van fabrikanten die in STABU zijn opgenomen. Ook goedgekeurde bestekservices zijn in deze Index terug te vinden. De website is in nauwe samenwerking tussen Xyto en STABU tot stand gekomen.

Middels een website wordt deze informatie ontsloten._NEW_Logo Architectenpunt_Wit_WEB