Nieuws

1804

Gebouwautomatisering spreekt één taal met KNX

Geplaatst door Diana Kervel. Dit bericht heeft geen reacties.

knxAutomatisch aangestuurde zonwering of het op ruimteniveau sturen van de naregeling van de verwarming: een gebouwautomatiseringssysteem kan veel energie besparen en comfort bieden. Om de bestekschrijver een handje te helpen bij de besteksomschrijvingen hebben KNX en STABU de handen ineen geslagen.

KNX is een internationaal gestandaardiseerd en genormeerd communicatieprotocol voor woning- en gebouwautomatisering. Deze gemeenschappelijke programmeertaal zorgt ervoor dat losse automatiseringscomponenten van verschillende fabrikanten met elkaar kunnen communiceren. De 405 KNX-fabrikanten uit 41 landen leveren alle toepassingen voor woning- en gebouwcontrole zoals verlichting, sturing van rolluiken tot beveiliging, HVAC, toezicht, alarmering, waterbediening, energiebeheer evenals huishoudtoestellen, audio, video en veel meer.

Samenspel

Een voorbeeld is een automatiseringssysteem dat zorgt voor de afstemming tussen het klimaatsysteem, de verlichting en de zonwering. Dat kan allemaal in één systeem samenwerken. Op een zonnige herfstdag zorgt het systeem ervoor dat de zonwering ver genoeg dichtgaat om overlast te voorkomen, maar dat er nog voldoende warmte van de zon binnentreedt zodat de verwarming minder hard hoeft te werken. In de zomer regelt het systeem juist dat de zonwering helemaal dichtgaat, zodat het de warmte buiten houdt en de airco minder hoeft te koelen. Het systeem zorgt er dan automatisch voor dat de verlichting iets meer gaat doen, zodat het binnen niet te donker wordt. Dat zijn dingen die allemaal af te stemmen zijn via automatisering.

Al vroeg de juiste keuzes vastleggen

Gebouwautomatisering heeft invloed op veel onderdelen die uiteindelijk in het gebouw moeten kunnen samenwerken. Het is dus van belang om in een vroege fase van de besluitvorming keuzes te maken om de samenwerking soepel te laten verlopen. Door al vroeg in het proces de keuze voor een éénduidig communicatieprotocol te maken die de gebouwautomatisering gaat ondersteunen voorkomt problemen in de afstemming op een later moment.
KNX en STABU hebben gezamenlijk onderleggers ontwikkeld waarmee adviseurs en bestekschrijvers deze keuzen vanuit prestatiebeschrijvingen vast te leggen. Verderop kunnen in de bestekfase (of detailspecificatie) keuzes worden gemaakt die aansluiten op de prestatievraag en daarmee voorkomen dat communicatie tussen de gebouwautomatisering en de individuele onderdelen niet voldoende gaat functioneren.

Bestek als startpunt

Een bestekschrijver moet op eenvoudige wijzen kunnen aangeven dat er in een gebouw een automatiseringssysteem moet komen, of zelfs de basis voor een ‘smarthome’. De keuze voor het al dan niet toepassen van gebouwautomatisering vindt vaak al plaats voordat de gebouweisen worden geformuleerd. Wanneer het bestek is vastgelegd zonder dat er automatisering is opgenomen, dan is het moeilijk voor de installateur om zijn expertise in te brengen. Het belang van architecten en adviseurs om bekend te zijn met de mogelijkheden van gebouw- en woningautomatisering zijn dus evident. Achteraf aanbrengen brengt veelal extra kosten met zich mee.

Bouwbreed_STABU_Logo_TransOnderlegger STABU Bouwbreed

Met behulp van Bouwbreed kan alle benodigde informatie in alle fasen van een bouwproces gestructureerd vastgelegd worden, aangezien er ook direct een gebouwdossier aangemaakt wordt. Het gebouw-/projectdossier dient als communicatie-instrument waarin de adviseur zelf deelgenoot van uit maakt. Door de installateur eerder te betrekken bij het bouwproces kan hij zijn expertise en kennis van installaties inbrengen als onderlegger bij alle bouwfasen, er kan specifieke informatie toegevoegd worden over verwerkingsrichtlijnen en montagehandleidingen, goede specificatiedocumenten en gangbare installatietechnische oplossingen zijn voor handen.
Om automatisering de aandacht te geven die het verdient, hebben STABU en KNX in nauwe samenwerking projectbeschrijvingen gemaakt die als onderlegger en inspiratiebron kunnen dienen voor bestekschrijvers. De eerste voorbeelden zijn gebaseerd op een school, kantoorgebouw en hotel. KNX heeft hiervoor de basis gelegd die vervolgens door STABU is aangevuld en verwerkt.

Conferentie

In 1 en 2 november 2017 zal het resultaat worden gepresenteerd tijdens de http://www.conferentiegebouwautomatisering.nl/

Dit bericht is geplaatst in Nieuws.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


7 − = 2

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

< Terug naar de vorige pagina