Horaplantsoen 14, 6717 LT Ede
0318 – 63 30 26

Gebruikers

Bestekschrijver

D ankzij de STABU systematiek kunt u als bestekschrijver snel en efficiënt projectbestekken en gebouwdossiers maken en bewerken. Daarnaast heeft...

Opdrachtgever

M et behulp van de STABU data en de STABU systematiek kunt u als opdrachtgever of gebouweigenaar snel en efficiënt...

Opdrachtnemer

M et behulp van software en de STABU-systematiek kan u als verwerker snel en efficiënt projectbestekken en gebouwdossiers beheren en...

Fabrikant

A l bijna 30 jaar wisselt de bouwbranche data uit via de STABU-systematiek. In eerste instantie opgezet om een standaardbestek...

Softwarehuis

S TABU verrijkt en ontsluit productdata voor de gehele bouwkolom. Met deze data kunnen zowel bestekken worden gemaakt, als complete...