Horaplantsoen 14, 6717 LT Ede
0318 – 63 30 26

Fabrikant

A

l bijna 30 jaar wisselt de bouwbranche data uit via de STABU-systematiek. In eerste instantie opgezet om een standaardbestek te maken voor woningbouw en utiliteitsbouw. Met de opkomst van BIM is de database van STABU uitgegroeid tot het basis-ingrediënt voor goede data uitwisseling gedurende het complete bouwproces.

De productendatabase van STABU is voor voorschrijvers en bouwers dé tool om fabrikanten en hun producten te bekijken en op kwalitatieve kenmerken te vergelijken. STABU wil die zoektocht zo eenvoudig en effectief mogelijk maken. Alle relevante producten van alle toeleveranciers hebben daarom een heldere plaats in de online database gekregen: STABU Fabrikantenindex.

Op dit moment zijn er ruim 150.000 bouwproducten van fabrikanten uit binnen- en buitenland in de database opgenomen. In overleg met deze fabrikanten worden er koppelingen gelegd tussen hun productspecificaties, productinformatie, beschikbare CAD-informatie, instructiefilms, enzovoort.

UU
Vraag nu een offerte aan voor het opnemen van producten in de STABU Fabrikanten Index

De keten aan het woord

IMG_4692
Sonny Bosch
Hakron Nunspeet

‘Hakron heeft diverse producten die in de traditionele bestekken staan. Wat ons betreft zou STABU of een andere partij, het initiatief mogen nemen voor een fysieke koppeling tussen STABU de bestekteksten, het BASIS ILS en het BIM. Kennis delen is belangrijk en laten we als bouwbranche zo snel mogelijk een gemeenschappelijke werkwijze hanteren.’

IMG_4691
Timothy Lievendag
BAM

‘Ik zie STABU als de katalysator in het werken met standaarden. En gelukkig gaan opdrachtgevers ook steeds vaker sturen op het gebruik van breed  gedragen standaarden, wat resulteert in eenduidig werken en daar hebben we als projectteam en keten profijt van.’