Horaplantsoen 14, 6717 LT Ede
0318 – 63 30 26

Softwarehuis

S

TABU verrijkt en ontsluit productdata voor de gehele bouwkolom. Met deze data kunnen zowel bestekken worden gemaakt, als complete gebouwdossiers. De data is bij uitstek geschikt voor BIM. Net naar gelang de behoefte van de gebruiker kan er gezocht worden vanuit functie, prestatie of merk.

Doordat STABU altijd op de hoogte is van wet- en regelgeving, nieuwe ontwikkelingen en technische innovaties, is zij in staat om de data up-to-date te houden en aan te laten sluiten op de wensen en eisen van de bouwbranche. Via de STABU-webservice kunt u als softwareleveranciers het STABU-datamodel eenvoudig aan uw gebruikerssoftware koppelen. Voor het uitwisselen van de data heeft STABU een uniform bestandsformaat ontwikkeld (.sufx / XML), dat altijd door u te implementeren is.

Fabrikanten aan het woord

IMG_4692
Sonny Bosch
Hakron Nunspeet

‘Hakron heeft diverse producten die in de traditionele bestekken staan. Wat ons betreft zou STABU of een andere partij, het initiatief mogen nemen voor een fysieke koppeling tussen STABU de bestekteksten, het BASIS ILS en het BIM. Kennis delen is belangrijk en laten we als bouwbranche zo snel mogelijk een gemeenschappelijke werkwijze hanteren.’

IMG_4691
Timothy Lievendag
BAM

‘Ik zie STABU als de katalysator in het werken met standaarden. En gelukkig gaan opdrachtgevers ook steeds vaker sturen op het gebruik van breed  gedragen standaarden, wat resulteert in eenduidig werken en daar hebben we als projectteam en keten profijt van.’