Helpdesk

helpdeskIn dit onderdeel van de STABU-website zijn al diverse voorbeeldbestekken geplaatst en is meer (technisch) inhoudelijke informatie te vinden. In het linker menu ziet u de verschillende rubrieken.

Wilt u direct de helpdesk benaderen dan kunt u dit uitsluitend doen via:

De STABU organisatie heeft te weinig capaciteit en budget om alle vragen uitgebreid te behandelen. Daarom zijn wij genoodzaakt onze gratis dienstverlening op dit punt te beperken.

Vragen van licentiehouders of bij STABU aangesloten fabrikanten, die maximaal 15 minuten tijd van onze mensen vragen, worden nog steeds kosteloos in behandeling genomen (denk daarbij aan basisvragen over de werking van de systematiek of over STABU zelf). Vragen waarvan de beantwoording meer tijd in beslag neemt zullen genoteerd en beoordeeld worden.

In het linkermenu kunt u meer informatie vinden over voorbeeldbestekken, instructievideo’s en technisch inhoudelijke informatie.  Ook is een Leeswijzer Bouwbreed beschikbaar.

Laat ons vooral weten wat u ervan vindt.