FAQ algemeen

Antwoorden op veelgestelde vragen m.b.t. algemene onderwerpen:

Ik zie op jullie site de NL/SfB methode en vind deze erg praktisch om het gebouw op te splitsen in verschillende elementen als een checklist. Wat is de internationaal gebruikte versie van deze methode? Is er een EU/SfB methode?
De NL/SfB (uitgave 2005) is inderdaad gepubliceerd door STABU. STABU verzorgt ook het beheer, terwijl de classificatie officieel is ondergebracht bij het BIM Loket (www.bimloket.nl). In Nederland wordt de SfB classificatie nog veel toegepast, al zij het in velerlei dialecten. Dit is ook de reden geweest een officiële publicatie te doen. Mogelijk wordt SfB nog toegepast in andere landen, echter ligt het gebruik daar een stuk lager dan in Nederland.
Inmiddels wordt gewerkt aan een opvolger van de NL/SfB, aangezien er toch veel punten zijn waar de classificatie niet voldoet, wat heeft geleid tot de varianten die nu in de markt worden gebruikt. Door het vele gebruik van varianten is uitwisseling van informatie slechts beperkt mogelijk.

De internationale versie van SfB is de (Construction Index) CI/SfB. De CI/SfB is eigendom van de RIBA (Royal Institute of British Architects) en sinds 1996 buiten gebruik gesteld en in de UK vervangen door Uniclass.
Vanuit de CEN (Europese standaardisatie organisatie) is een Technische Commissie BIM opgezet, met het doel tot europese BIM standaarden te komen. SfB maakt hier geen deel van uit.
Wel is er een internationale standaard die gebruikt kan worden om classificaties op te bouwen, zowel uniclass als de nieuwe classificatie van STABU (Bouwsystemen en Installaties) zijn op deze standaard gebaseerd.

De BNB heeft een vernietigend rapport geschreven over Bouwbreed. Wat is daarvan waar?

STABU herkent zich totaal niet in het rapport van de BNB. Het is gebaseerd op verouderde informatie, staat vol met vooroordelen en oude discussies waar BNB en STABU het al jaren niet met elkaar over eens kunnen worden. STABU heeft inmiddels vanuit de markt veel steunbetuigingen ontvangen die zeggen dat dit rapport nooit gepubliceerd had mogen worden. Uiteraard staat er ook feedback in waar STABU wel wat mee doet. Sterker nog: de meeste kritiek komt neer op haperende software. Deze wordt inmiddels volledig herschreven door LEVI-9, een professioneel software bedrijf. Eind september/medio oktober komt er een volledig aangepaste versie van de software beschikbaar. STABU heeft destijds bij de lancering gekozen voor het live gaan met deze software, omdat de markt zat te wachten op Bouwbreed. In de jaren daarvoor had STABU vaak iets beloofd, maar kon die beloftes nooit nakomen. Daarom is gekozen voor een versnelde lancering van Bouwbreed. Hierbij heeft STABU het effect van software met kinderziektes onderschat. Bovendien had STABU verwacht dat softwarepartijen als KUBUS mee zouden gaan in de broodnodige ontwikkeling. Helaas is dit anders gebleken.

Inmiddels hebben STABU en de BNB het rapport besproken en zijn samen overeen gekomen dat we op een opbouwend kritische manier met elkaar omgaan om Bouwbreed te verbeteren. Vele punten vanuit het rapport waren al opgelost ten tijde van die bespreking en andere punten zijn in ontwikkeling. Over een aantal punten zijn STABU en de BNB het fundamenteel oneens met elkaar. Hier heeft STABU vanuit haar kennis bepaalde beslissingen genomen die zij zal doorzetten. STABU hoopt de bestekschrijver van het nut en noodzaak van deze besluiten te kunnen overtuigen.

STABU nodigt iedereen die sceptisch staat tegenover Bouwbreed uit er zorgvuldig naar te kijken en zich niet te laten afschrikken door de software. Wel is het van belang dat er enige veranderingsbereidheid is. Ook is het van belang de ontwikkelingen in de sector op waarde te kunnen inschatten en de link te kunnen leggen met de nieuwe opzet van de specificatiesystematiek. STABU helpt u daar graag bij. Bovendien laat STABU zich graag adviseren door de gebruikers. Wij staan open voor alle vormen van feedback en reflectie. Zolang deze maar ten doel hebben om samen Bouwbreed te verbeteren. Uw feedback zal serieus worden genomen en verbeterpunten komen op de ontwikkelagenda te staan, zodat we blijven verbeteren.

Auteursrechten en STABU: rust er auteursrecht op de STABU-systematiek en andere publicaties?
Ja, alle door STABU uitgegeven producten en diensten (systematieken, publicaties en dergelijke) worden beschermd door auteursrecht. Lees meer over auteursrecht en STABU in de brochure Auteursrecht en STABU. 

Ik wil een nieuwe licentie afsluiten, wat moet ik daar voor doen?
Hiervoor kunt u het aanvraagformulier invullen.

Hoe lang kan ik nog werken met STABU2?
STABU2 blijft in de lucht, maar zal niet meer worden beheerd en aangepast. Alle Fabrikantgebonden Product Specificaties (FPS’en) zijn per 1-1-2017 verwijderd uit STABU². Vanaf dat moment is STABU² fabrikantloos. U kunt voor STABU2 ook geen licentie meer afsluiten (altijd in combinatie met de online specificatiesystematiek Bouwbreed. Via het Open Specificatie Formaat (OSF) zijn de productspecificaties uit STABU Bouwbreed te importeren in STABU². Lees meer.

Ik heb geen inloggegevens voor mijnSTABU ontvangen, wat moet ik doen?
Vraag uw inloggegevens op via het vragenformulier.

Ik wil de nieuwe STABU-catalogus downloaden maar kan ik niet inloggen op mijnSTABU. Hoe kan ik inloggen?
Uw gebruikersnaam wordt gevormd door uw licentienummer. Hiermee kunt u een wachtwoord aanvragen/resetten.

Ik word beconcurreerd door partijen waarvan ik het vermoeden heb dat deze geen STABU-licentie hebben, maar wel STABU gebruiken. Wat doet STABU hieraan?
STABU houdt zich actief bezig met het aanpakken van illegale/onrechtmatige gebruikers van de STABU-systematiek, waarvoor indien nodig juridische stappen worden ondernomen. U kunt uzelf en STABU helpen door onregelmatigheden te melden waarmee illegaal/onrechmatig gebruik kan worden aangepakt.

Heeft u een vraag die niet in de FAQ vermeld staat? Maak dan gebruik van het vragenformulier.