FAQ CE-markering

Antwoorden op veelgestelde vragen m.b.t. CE-markering:

Ik hoor dat STABU weer KOMO opneemt, terwijl ik net alle moeite en kosten heb genomen om mijn informatie BRL en KOMO vrij te maken. Klopt dit?

Neen, STABU en KOMO gaan uit van elkaars professionaliteit. Daarom heeft STABU besloten om de gebruikers in staat te stellen om softwarematig, middels een zogenaamd referentiebestek, de KOMO catalogus te gebruiken in Bouwbreed. De systematiek an sich is onveranderd. De software biedt dus de mogelijkheid om andere catalogi te raadplegen en deze informatie toe te voegen aan het project/gebouw dossier. De opsteller van een dossier is verantwoordelijk welke data hij of zij opneemt. De fabrikant is verantwoordelijk voor het voldoen aan de CPR en KOMO is verantwoordelijk voor de correctheid van de BRL’n.

Medio juni heeft STABU aangekondigd met KOMO de handen ineen te slaan. We krijgen hier wat vragen over. Hieronder hopen wij deze te kunnen beantwoorden:

Wat is er precies aan de hand?
Een groot deel van onze trouwe klanten wil met de BRL’en werken (aanvullend op de CE markering) en blijft dat doen via de “oude” STABU2 besteksystematiek. Het uitwisselformaat OSF maakt het mogelijk een catalogus met BRL’en te koppelen aan STABU2. Omdat onze klanten ook van ons vragen om het gebruik van BRL ‘en in Bouwbreed, onze nieuwe specificatiesystematiek, mogelijk te maken hebben wij de keuze gemaakt om dit te faciliteren.

Niet door de systematiek aan te passen. Die is nog steeds geheel volgens de richtlijnen uit de CPR opgezet. Maar door het mogelijk te maken middels de software om de catalogus van BRL ‘en (als een referentiebestek) te koppelen aan Bouwbreed. De catalogus kan door bestekschrijvers naast de Bouwbreed systematiek worden geopend en indien gewenst kan de bestekschrijver hier uit putten. Het is niet aan STABU om zich te mengen in deze discussie en de markt voor te schrijven wat goed is en wat niet. STABU moet de markt, haar klanten, faciliteren in het kunnen werken met bestekken. STABU valideert de systematiek aan wet- en regelgeving en heeft daarom de systematiek “CPR-proof” gemaakt. Onze opstelling was voorheen anders, maar daarop zijn we terug gekomen. Wij hebben onze taakstelling herijkt. Wij vertrouwen erop uit dat partijen als KOMO de wetgeving goed interpreteren en toepassen in hun systematiek. Het is niet de taakstelling van STABU om KOMO-BRL’en inhoudelijk aan wetgeving te toetsen. Elkaar tegenwerkende instituten in de bouwsector, die in het leven zijn geroepen om de bouw te faciliteren, werken averechts. En daar hebben de bouwpartijen niets aan. Daarom zetten wij in op samenwerking.

Waarom doet STABU dit?
STABU richt zich, samen met partners waaronder KOMO, op het ondersteunen van gebruikers. De discussie laten we aan anderen over.

 ~~~~~~~~

Eerder gestelde vragen/gegeven antwoorden:

Ik heb vragen over CE-markering.. Waar kan ik deze vragen stellen?
De Rijksoverheid heeft voor vragen over CE-markering de website www.contactpuntbouwproducten.nl in bedrijf incl. helpdesk. Voor eenduidige communicatie naar de markt is het Communicatieforum CE-markering opgericht; voor meer informatie over CE-markering raadpleeg: www.kwaliteitbouwprodukten.nl.

Heeft de Europese Commissie informatie over de CPR?
De Europese Commissie heeft voor veelgestelde vragen over de CPR een FAQ pagina in het leven geroepen: Frequently Asked Questions on the Construction Products Regulation (CPR)

Hoe kan ik bepalen of een bouwproduct onder de CPR valt?
In de CE markeringen module kunt u opzoeken of er voor bouwproduct een geharmoniseerde Europese productnorm of ETAG aanwezig is.

Welke CI’s zijn geaccrediteerde NoBo’s? Waar kan ik dit opzoeken?
In de NANDO-database kunt u opzoeken welke NoBo’s geaccrediteerd zijn om testen uit te voeren onder de CPR.

Waarom neemt STABU geen (erkende) private keurmerken op in de systematiek?
Door het gewijzigde kader van de regelgeving is er (mogelijk) sprake van strijdigheid van deze private keurmerken met de regelgeving. Om de STABU-licentiehouder te ‘beschermen’ tegen het opnemen van strijdigheden in het bestek / aannemingsovereenkomst is ervoor gekozen de private keurmerken te verwijderen uit de systematiek.

Kan ik als bestekschrijver sancties opgelegd krijgen als ik BRL’en en/of kwaliteitsverklaringen in het bestek opneem?
De Inspectie Leefomgeving en Transport houdt de fabrikant of importeur verantwoordelijk voor eventuele overtredingen van de CPR. De bestekschrijver hoeft niet bang te zijn voor sancties, behalve dat het voorschrijven van bijv. BRL’en en/of kwaliteitsverklaringen, die in strijd zijn met wet- en regelgeving kunnen leiden tot nietigheid van de overeenkomst of delen daarvan.

Hoe kan ik merkloos specificeren o.b.v. CE-markering?
Met het voorschrijven van producten op basis van prestaties, geduid in de ZA1 index van de geharmoniseerde technische specificaties, kunnen alle fabrikanten die dit product leveren, meedingen naar de opdracht mits zij voldoen aan de eisen gesteld in de desbetreffende specificatie; dit is te controleren en te verifiëren middels de DoP (Declaration of Performance) van de fabrikant.

Neemt STABU DoP’s op in STABU Bouwbreed?
STABU neemt geen DoP’s op in haar systematiek. Wel is het mogelijk voor de fabrikant om vanuit de Fabrikantgebonden Product Specificaties te verwijzen naar DoP’s, middels een hyperlink.

Heeft u een vraag die niet in de FAQ vermeld staat? Maak dan gebruik van het vragenformulier.