Nieuws

0707

Jeffrey Truijens, Dura Vermeer over de keuze voor BIM basis ILS

Geplaatst door Diana Kervel. Dit bericht heeft geen reacties.

BIM basis ILS (Informatieleveringsspecificatie) is het antwoord van veertien Nederlandse bouwbedrijven op de vraag, hoe te komen tot een eenduidige en gestructureerde aanlevering van de BIM-informatie. Meer dan 200 bedrijven uit alle sectoren van de bouw, waaronder ook fabrikanten, leveren hun informatie voortaan aan volgens BIM basis ILS.

De grootste winst vindt Jeffrey Truijens, informatie- en procescoördinator bij ontwikkelende bouwer Dura Vermeer, dat het een marktgedragen initiatief is en daarmee opgesteld door gebruikers in plaats van door voorschrijvers.

Jeffrey Truijens

Jeffrey Truijens, informatie- en procescoördinator bij Dura Vermeer

BIM gemeengoed

Werken met BIM wordt binnen de bouw steeds meer gemeengoed, zo ontwerpt Dura Vermeer inmiddels alle projecten in BIM om daarmee de kans op fouten te minimaliseren. “Het grootste voordeel om het volledige voorbereidingstraject te ondersteunen door 3D en adequate informatie is dat alle partijen in dezelfde richting denken en we samen tot kwalitatief betere oplossingen komen. Belangrijk is ook dat de marges en de ruis in de berekeningen en tekeningen tussen de verschillende bouwdelen kleiner worden, waardoor de kwaliteit van het gebouw wordt verbeterd. Wij als hoofdaannemer kunnen niet meer om BIM heen, want wanneer er in de uitvoering iets fout gaat, ligt het risico altijd bij de hoofdaannemer.”

Uniforme informatie aanlevering

“In de informatie-aanlevering voor BIM hanteerde iedereen zijn eigen benamingen, codes en structuren”, aldus Truijens. “Vervolgens moest je die benamingen of codes zelf interpreteren en uitzoeken wat precies werd bedoeld. Dat kost tijd en geld, maar vergroot tevens de kans op fouten”.

Gwoning-1-300x280ezamenlijk initiatief

Veertien grotere aannemers namen het initiatief om de belangstelling te peilen om tot eenduidige afspraken te komen en een standaard structuur te bedenken voor de aan te leveren BIM-informatie. Alle veertien konden ze zich vinden in dit idee, waarop een gezamenlijk startpunt werd bepaald en hoe men voortaan de informatie wenste aan te leveren. Er werden afspraken gemaakt met betrekking tot het uitwisselformaat, de te hanteren basisstructuur en het borgen van objectinformatie. “De eenvoud en het beperkte aantal afspraken van deze uniforme gegevensaanlevering moet leiden tot een brede toepassing van BIM basis ILS en tot voldoende draagvlak binnen elke schakel van de keten; van opdrachtgever tot leverancier. BIM basis ILS is geen softwareprogramma, maar een uniforme manier van informatie-uitwisseling”, aldus Truijens.
“De grootste winst is, dat het een marktgedragen initiatief is”

Marktbreed gedragen

Inmiddels wordt dit nieuwe informatieportaal marktbreed gedragen en zijn al meer dan 200 partijen aangehaakt. Onder de 200 bedrijven bevinden zich alle soorten stakeholders, zoals: gemeenten, opdrachtgevers, aannemers, leveranciers, producenten, onderwijsinstellingen, softwarehuizen, adviseurs, architecten, constructeurs, installatie adviseurs, installateurs. Voorbeelden van fabrikanten en toeleveranciers zijn o.a. VBI, Geelen Beton, BUVA, Ruwbouwgroep, KONE, Berkvens, VEBO, Timmerfabriek Suselbeek en Betonson. BIM basis ILS biedt fabrikanten als voordeel dat ze hun eigen proces rond BIM kunnen standaardiseren. Voordat BIM basis ILS er was kon dit niet, omdat veel aannemers verschillende dingen vroegen. Automatisering en procesoptimalisatie zijn voor deze groep stakeholders essentieel en BIM basis ILS is de eerste aanzet daartoe.

Wel of niet gebruikmaken van BIM?

De vraag blijft of BIM fabrikanten en onderaannemers voldoende voordeel biedt om er gebruik van te maken? Truijens: “Belangrijk voor elke producent of toeleverancier is om te beseffen wat het risicoprofiel is ten opzichte van het totale realisatie van het gebouw (Een gevel binnenblad versus een kitvoeg) en welk aandeel in geld staat zijn onderdeel ten opzichte van de totale aanneemsom (w-installatie versus een deurkruk) en welk onderdeel van zijn product is essentieel? (Geometrie, informatie of juist de combinatie van die twee?). Daarnaast maken wij als Dura Vermeer nog een opdeling als het gaat om productgroepen in: 1. Engineering en prefabricatie; 2: Producten en 3: In het werk gemaakte onderdelen. Een combinatie van deze factoren bepaalt of het wenselijk is om een BIM model te krijgen en waar dit uit dient te bestaan. Echter wanneer een fabrikant de keuze maakt dat een BIM-model noodzakelijk is, dan dient deze qua structuur te voldoen aan BIM basis ILS.”

BIM-basis-ILS-300x242Vrije keuze voor BIM basis ILS

BIM basis ILS wordt niet opgelegd aan bedrijven. Ze krijgen de kans en de tijd om zelf te kiezen voor deze manier van werken. Truijens: “De bouw komt pas uit een crisis en wij realiseren ons dat niet iedereen direct mensen of geld kan vrijmaken voor het doorvoeren van de aanpassingen. Wanneer de intentie er is om mee te willen doen en op korte termijn te willen opschakelen, dan geven wij partijen graag de tijd. Uiteindelijk zal het zo zijn, dat je als bedrijf je ogen niet kunt sluiten voor dergelijke ontwikkelingen. Doe je dat wel, dan doe je jezelf te kort”

Europees gezien opmerkelijk

Dat het open BIM-gedachtegoed door de marktpartijen wordt gestimuleerd, is Europees gezien zeer opvallend, aangezien dit in andere landen wordt gedreven door overheden. “Vorige week waren er bouwers uit Singapore op bezoek, die waren volkomen verbaasd dat wij als branche dit voor elkaar hebben gekregen zonder inmenging van de overheid”, aldus Truijens.

Handleiding

Om de implementatie van BIM basis ILS te vereenvoudigen zijn er handleidingen geschreven voor de verschillende softwarepakketten, om zodoende ondersteuning te bieden om de aanpassingen door te voeren. Zie deze link voor de handleiding voor de Revitgebruiker.

 

Bron: www.fbs-index.nl

Dit bericht is geplaatst in Nieuws.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


− 1 = 1

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

< Terug naar de vorige pagina