Horaplantsoen 14, 6717 LT Ede
0318 – 63 30 26

Kennisbank

Classificeren

Standaardiseren

Specificeren

Contracteren

Internationale ontwikkelingen

Wij gaan fuseren! Vanaf heden gaan we samen verder onder de nieuwe naam
‘Ketenstandaard Bouw en Techniek’
We werken ondertussen aan een nieuwe, gezamenlijke website.
Tot die tijd bent u welkom op onze afzonderlijke websites.