Horaplantsoen 14, 6717 LT Ede
0318 – 63 30 26

Kennisbank

Classificeren

C lassificeren helpt ons bij het ordenen van onderwerpen volgens een vaste structuur. De STABU systematiek gebruikt een hoofdstukkenstructuur die...

Standaardiseren

D e ontwikkeling van de STABU systematiek in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw heeft altijd als...

Specificeren

S pecificeren wordt op verschillende abstractieniveaus gedaan. Van grof naar fijn hebben we te maken met een functionele specificatie (wat...

Contracteren

H et geheel van specificaties, bepalingen en verwijzingen vormt het contract. Het bestek is immers “de beschrijving van het werk...

BIM

D igitalisering in de bouwsector is in volle gang en hiermee is BIM in de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden....

Internationale ontwikkelingen

I nternationaal zijn allerlei ontwikkelingen gaande. Op internationaal vlak speelt standaardisatie een grote rol. Er zijn verschillende partijen die zich...