Horaplantsoen 14, 6717 LT Ede
0318 – 63 30 26
D

igitalisering in de bouwsector is in volle gang en hiermee is BIM in de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. Inmiddels worden de geometrische modellen steeds beter en uitgebreider. Hiermee zijn clashcontroles uit te voeren en wordt input geleverd voor het uitvoeringsproces. Ook aan de managementkant wordt veel profijt gehaald uit het werken met digitale modellen.

In de praktijk zien we dat de component “informatie” nog beperkt wordt gevuld. Gedetailleerde gegevens in het model, zoals we dat gewend zijn in bestekken is nog niet altijd mee gemodelleerd.

STABU biedt met haar systematiek enerzijds een vaste classificatiestructuur om gedetailleerde informatie in rapportagevorm (het bestek) te kunnen weergeven. Anderzijds is de inhoud van de STABU systematiek een component die de “I” in BIM verdere invulling kan geven.

Zowel voor het gedetailleerd uitwerken van de vraag, ondersteuning bij werkvoorbereiding, calculatie en planning als het samenstellen van een gebouwdossier is gestructureerde informatie van groot belang. Als de informatie vanaf het begin gestructureerd wordt vastgelegd kan deze meegroeien in het BIM traject en wordt de mogelijkheid geboden om verificatie en validatie te ondersteunen.

Slimme sector
Slimme sector

In de afgelopen periode hebben we verschillende bestekschrijvers en fabrikanten bezocht die deelnemer van Ketenstandaard zijn in verband met de &. .

Slimme sector
Slimme sector

In de afgelopen periode hebben we verschillende bestekschrijvers en fabrikanten bezocht die deelnemer van Ketenstandaard zijn in verband met de …