Horaplantsoen 14, 6717 LT Ede
0318 – 63 30 26
D

igitalisering in de bouwsector is in volle gang en hiermee is BIM in de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. Inmiddels worden de geometrische modellen steeds beter en uitgebreider. Hiermee zijn clashcontroles uit te voeren en wordt input geleverd voor het uitvoeringsproces. Ook aan de managementkant wordt veel profijt gehaald uit het werken met digitale modellen.

In de praktijk zien we dat de component “informatie” nog beperkt wordt gevuld. Gedetailleerde gegevens in het model, zoals we dat gewend zijn in bestekken is nog niet altijd mee gemodelleerd.

STABU biedt met haar systematiek enerzijds een vaste classificatiestructuur om gedetailleerde informatie in rapportagevorm (het bestek) te kunnen weergeven. Anderzijds is de inhoud van de STABU systematiek een component die de “I” in BIM verdere invulling kan geven.

Zowel voor het gedetailleerd uitwerken van de vraag, ondersteuning bij werkvoorbereiding, calculatie en planning als het samenstellen van een gebouwdossier is gestructureerde informatie van groot belang. Als de informatie vanaf het begin gestructureerd wordt vastgelegd kan deze meegroeien in het BIM traject en wordt de mogelijkheid geboden om verificatie en validatie te ondersteunen.

Fabrikantendag
Inspirerende Fabrikantendag

Op donderdag 23 mei vond het jaarlijkse STABU Fabrikanten Event plaats. Ruim 70 fabrikanten hadden zich aangemeld voor de inspiratie-…

. .
Fabrikantendag
Inspirerende Fabrikantendag

Op donderdag 23 mei vond het jaarlijkse STABU Fabrikanten Event plaats. Ruim 70 fabrikanten hadden zich aangemeld voor de inspiratie-…

verhuisbericht_2019_header
STABU gaat verhuizen!

STABU verhuist van de Telefoonweg naar het Horaplantsoen!  Begin februari namen de besturen van STABU en Ketenstandaard Bouw en Installatie…