Horaplantsoen 14, 6717 LT Ede
0318 – 63 30 26

Classificeren

C

lassificeren helpt ons bij het ordenen van onderwerpen volgens een vaste structuur. De STABU systematiek gebruikt een hoofdstukkenstructuur die is geordend op basis van Werksoorten. Deze structuur is de ingang tot de kortteksten, die de kapstok vormen voor de inhoud (specificaties). 

De STABU-werksoorten indeling wordt gebruikt als standaard voor het opstellen van bestekdocumenten.

De inhoud van de STABU database kan ook worden gepresenteerd volgens een andere ordening/classificatie, zoals bijvoorbeeld de NL/SfB.

De NL/SfB classificatie gaat uit van functionele gebouwdelen, wat tijdens ontwerp en kosten veel wordt gebruikt om gebouwen in te delen.

In Nederland zijn diverse praktijktoepassingen van het NL/SfB-systeem operationeel geworden. Hiertoe behoren onder andere:

  • Bouwdocumentatiesystemen
  • Structuren voor gegevens opslag in CAD-systemen
  • Kostenkengetallen van gebouwelementen en constructiedelen
  • Kostenanalyses
  • Begrotingsmethodieken
  • ……
Prouducten_1
Start Bèta test STABU2 2019-1

Tijdens de STABU-events eind mei, kondigden wij aan dat we op 1 juli een nieuwe versie van STABU2 zouden uitgeven,…

. .
STABU gebruikersdag
In dialoog op de Gebruikersdag

Dinsdag 28 mei organiseerde STABU voor het eerst sinds lang weer een STABU gebruikersdag. Ondanks de staking bij het openbaar…