Horaplantsoen 14, 6717 LT Ede
0318 – 63 30 26

Classificeren

C

lassificeren helpt ons bij het ordenen van onderwerpen volgens een vaste structuur. De STABU systematiek gebruikt een hoofdstukkenstructuur die is geordend op basis van Werksoorten. Deze structuur is de ingang tot de kortteksten, die de kapstok vormen voor de inhoud (specificaties). 

De STABU-werksoorten indeling wordt gebruikt als standaard voor het opstellen van bestekdocumenten.

De inhoud van de STABU database kan ook worden gepresenteerd volgens een andere ordening/classificatie, zoals bijvoorbeeld de NL/SfB.

De NL/SfB classificatie gaat uit van functionele gebouwdelen, wat tijdens ontwerp en kosten veel wordt gebruikt om gebouwen in te delen.

In Nederland zijn diverse praktijktoepassingen van het NL/SfB-systeem operationeel geworden. Hiertoe behoren onder andere:

  • Bouwdocumentatiesystemen
  • Structuren voor gegevens opslag in CAD-systemen
  • Kostenkengetallen van gebouwelementen en constructiedelen
  • Kostenanalyses
  • Begrotingsmethodieken
  • ……
Pleistermortel
Pleistermortel

Update 2020-08 De specificatiegroep B111460 PLEISTERMORTEL is sterk gegroeid met specificatievarianten, namelijk van 22 naar in totaal 66 stuks. Dit…