Horaplantsoen 14, 6717 LT Ede
0318 – 63 30 26

Contracteren

H

et geheel van specificaties, bepalingen en verwijzingen vormt het contract. Het bestek is immers “de beschrijving van het werk (het bestekboek), de daarbij horende tekeningen (het ontwerp), de voor het werk geldende voorwaarden, de nota van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing” (bron: UAV).

De STABU bestekssystematiek gaat vooral over één onderdeel: “de beschrijving van het werk”. De “voor het werk geldende voorwaarden” zijn beperkt tot die voorwaarden die binnen het doel van het bestek kunnen worden vastgelegd. Dus geen pré- of post-contractuele voorwaarden en evenmin de afspraken tussen partijen anders dan die met het bestek zijn bedoeld.
Maar de voor het werk beoogde geldende voorwaarden zijn zeer bepalend voor de wijze waarop naar de onderwerpen wordt gekeken en dus de oorzaak van de brillenkeuze.

Contractuele informatie staat vooral in bepalingen. Daar wordt verwezen naar standaarden buiten de systematiek die reeds van toepassing zijn, soms impliciet zoals met wetten en besluiten vastgelegd, soms expliciet naar contractstelsels zoals de UAV. Daarnaast bestaan er ook technische bepalingen.

Contracteren traditioneel volgens UAV:

  • Bestek is hierbij de onderlegger van het contract zelf.

Contracteren nieuw volgens UAV-gc:

  • Vaak wordt hier gebruik gemaakt van een vraagspecificatie ter ondersteuning van het prestatiecontract, verdere uitwerking wordt overgelaten aan de contractpartijen.
metingen STABU2
Metingen online STABU2 database

Medio september lanceerden we de nieuwe online STABU2 database. Het mooie van een online omgeving, is dat het makkelijk wordt…

. .
NLsfB English
Engelse vertaling van NL/SfB

Ketenstandaard Bouw en Techniek (STABU) en BIM Loket publiceren de Engelse vertaling van de NL/SfB standaard. De markt geeft steeds…

. .
metingen STABU2
Metingen online STABU2 database

Medio september lanceerden we de nieuwe online STABU2 database. Het mooie van een online omgeving, is dat het makkelijk wordt…

NLsfB English
Engelse vertaling van NL/SfB

Ketenstandaard Bouw en Techniek (STABU) en BIM Loket publiceren de Engelse vertaling van de NL/SfB standaard. De markt geeft steeds…

Wij gaan fuseren! Vanaf heden gaan we samen verder onder de nieuwe naam
‘Ketenstandaard Bouw en Techniek’
We werken ondertussen aan een nieuwe, gezamenlijke website.
Tot die tijd bent u welkom op onze afzonderlijke websites.