Horaplantsoen 14, 6717 LT Ede
0318 – 63 30 26

Internationale ontwikkelingen

I

nternationaal zijn allerlei ontwikkelingen gaande. Op internationaal vlak speelt standaardisatie een grote rol. Er zijn verschillende partijen die zich bezig houden met standaardisatie binnen Europa en buiten de Europese grenzen. 

CEN

Binnen Europa is bij de europese standaardisatie organisatie (CEN) een Technische Commissie BIM (TC442) gestart om BIM standaarden voor Europa te ontwikkelen. Via het BIM Loket is STABU betrokken bij de werkgroep die zich richt op standaarden voor het ontwikkelen van ‘data dictionaries’.

Meer informatie over deze werkgroep TC442 is te vinden op de website van de CEN

buildingSMART

De toepassing van deze standaarden vindt zijn weg via de internationale organisatie buildingSMART. Binnen buildingSMART worden initiatieven ontwikkeld om open BIM standaarden te implementeren. Naast een standaard voor geometrie (IFC) en management (IDM) wordt daar ook de standaard voor data dictionaries (IFD) geïmplementeerd. Deze drie pijlers bieden de mogelijkheid om BIM in steeds bredere zin toe te passen.

ICIS

De wereldwijde organisatie van specificatie-instituten (ICIS) richt zich op het positioneren van het gestructureerd vastleggen van diepere detailinformatie binnen het bouwproces, voortkomend vanuit de rol van het bestek. STABU is één van de oprichters van deze organisatie waar kennisuitwisseling plaatsvindt en strategische positionering van specificaties binnen de veranderende bouwsector.

Slimme sector
Slimme sector

In de afgelopen periode hebben we verschillende bestekschrijvers en fabrikanten bezocht die deelnemer van Ketenstandaard zijn in verband met de &. .

Slimme sector
Slimme sector

In de afgelopen periode hebben we verschillende bestekschrijvers en fabrikanten bezocht die deelnemer van Ketenstandaard zijn in verband met de …