Horaplantsoen 14, 6717 LT Ede
0318 – 63 30 26

Internationale ontwikkelingen

I

nternationaal zijn allerlei ontwikkelingen gaande. Op internationaal vlak speelt standaardisatie een grote rol. Er zijn verschillende partijen die zich bezig houden met standaardisatie binnen Europa en buiten de Europese grenzen. 

CEN

Binnen Europa is bij de europese standaardisatie organisatie (CEN) een Technische Commissie BIM (TC442) gestart om BIM standaarden voor Europa te ontwikkelen. Via het BIM Loket is STABU betrokken bij de werkgroep die zich richt op standaarden voor het ontwikkelen van ‘data dictionaries’.

Meer informatie over deze werkgroep TC442 is te vinden op de website van de CEN

buildingSMART

De toepassing van deze standaarden vindt zijn weg via de internationale organisatie buildingSMART. Binnen buildingSMART worden initiatieven ontwikkeld om open BIM standaarden te implementeren. Naast een standaard voor geometrie (IFC) en management (IDM) wordt daar ook de standaard voor data dictionaries (IFD) geïmplementeerd. Deze drie pijlers bieden de mogelijkheid om BIM in steeds bredere zin toe te passen.

ICIS

De wereldwijde organisatie van specificatie-instituten (ICIS) richt zich op het positioneren van het gestructureerd vastleggen van diepere detailinformatie binnen het bouwproces, voortkomend vanuit de rol van het bestek. STABU is één van de oprichters van deze organisatie waar kennisuitwisseling plaatsvindt en strategische positionering van specificaties binnen de veranderende bouwsector.

Normennotatie
Normennotatie STABU Systematiek

Afgelopen jaren is veel discussie gevoerd over de wijze waarop normen worden opgenomen in de STABU Systematiek, en welke schrijfwijze…

. .
Normennotatie
Normennotatie STABU Systematiek

Afgelopen jaren is veel discussie gevoerd over de wijze waarop normen worden opgenomen in de STABU Systematiek, en welke schrijfwijze…

Update februari 2020
Aanpassingen Hoofdstuk 53 Sanitair

In september 2019 werd de STABU2 Online Catalogus gepubliceerd en vanaf januari 2020 bevat deze maandelijks online updates. Deze updates…