Horaplantsoen 14, 6717 LT Ede
0318 – 63 30 26

Specificeren

S

pecificeren wordt op verschillende abstractieniveaus gedaan. Van grof naar fijn hebben we te maken met een functionele specificatie (wat willen we hebben), een prestatiespecificatie (wat moet het kunnen) en de technische specificatie (hoe lossen we dit op). Deze verschillende niveaus van specificaties komen in het bouwproces voor, en afhankelijk van de vorm van het contract wordt een specificatie bindend voor de vervolgfasen.

Als voorbeeld kijken we naar het traditionele bestek, wat een uitwerking is van de ontwerpfase en een contract tussen de opdrachtgever en degene die het werk moet gaan uitvoeren, de aannemer.

In nieuwe contractvormen wordt gebruikt gemaakt van bijvoorbeeld een vraagspecificatie, deze wordt op een grover niveau gespecificeerd door functies en prestaties. Het contract vraagt hiermee aan de volgende speler in het proces een verdere uitwerking. Deze uitwerking zal hiermee het detailniveau van het traditionele bestek tegenkomen, echter zonder dat dat persé een contractmoment hoeft te zijn.

Dit voorbeeld geeft aan dat specificeren een doorlopend proces is van vraag en antwoord om tot een juiste en getoetste invulling te komen van het project, een methodiek die ook wel wordt beschreven als systems engineering.

logo NL/SfB
NL/SfB Update december 2019

Zo vlak voor het einde van het jaar ontvangt u hierbij nieuws over de update van de NL/SfB. Afgelopen jaar…

. .
STABU Nieuwsbrief
Nieuwsbrief December 2019

Lees in onze nieuwsbrief van december over de nieuwe kortteksten groengevelsysteem, het onderzoek naar de impact van het samenvoegen van…

logo NL/SfB
NL/SfB Update december 2019

Zo vlak voor het einde van het jaar ontvangt u hierbij nieuws over de update van de NL/SfB. Afgelopen jaar…

STABU Nieuwsbrief
Nieuwsbrief December 2019

Lees in onze nieuwsbrief van december over de nieuwe kortteksten groengevelsysteem, het onderzoek naar de impact van het samenvoegen van…

metingen STABU2
Metingen online STABU2 database

Medio september lanceerden we de nieuwe online STABU2 database. Het mooie van een online omgeving, is dat het makkelijk wordt…