Horaplantsoen 14, 6717 LT Ede
0318 – 63 30 26

Standaardiseren

D

e ontwikkeling van de STABU systematiek in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw heeft altijd als uitgangspunt gehanteerd dat marktparticipatie en transparantie van groot belang zijn om de standaard draagvlak te geven.

Met de opkomst van digitale- en uitwisselstandaarden die in het initiatief van Nederland Open In Verbinding (NOiV) worden benoemd als randvoorwaarde om efficiënt te kunnen samenwerken is hier een formalisering in gerealiseerd.

In de ontwikkeling van Standaarden is de afgelopen jaren een opzet gekozen volgens het Beheer en OntwikkelModel Open Standaarden (BOMOS). Dit model helpt om standaarden op een gestructureerde en transparante wijze te ontwikkelen, beheren en publiceren.

Met de formalisering van de wijze waarop standaarden worden ontwikkeld en vastgelegd heeft STABU ook de stap genomen om haar eigen standaard onder deze paraplu te laten toetsen en vastleggen.

Deze ontwikkeling heeft voor de markt het voordeel dat duidelijk is hoe de standaard wordt beheerd, hoe hierop inspraak kan worden geleverd en waar de standaard verkrijgbaar is.

Prouducten_1
Start Bèta test STABU2 2019-1

Tijdens de STABU-events eind mei, kondigden wij aan dat we op 1 juli een nieuwe versie van STABU2 zouden uitgeven,…

. .
STABU gebruikersdag
In dialoog op de Gebruikersdag

Dinsdag 28 mei organiseerde STABU voor het eerst sinds lang weer een STABU gebruikersdag. Ondanks de staking bij het openbaar…