Horaplantsoen 14, 6717 LT Ede
0318 – 63 30 26

Metingen online STABU2 database

Medio september lanceerden we de nieuwe online STABU2 database.

Het mooie van een online omgeving, is dat het makkelijk wordt om het gebruik te meten en te analyseren.
Uit recente metingen kunnen we nu concluderen dat,  na een intensieve testperiode in juni en juli, de meeste activiteit gestart is  in september. Meteen na de release zagen we een piek aan updates en opvragingen door gebruikers. Inmiddels is het gebruik weer gestabiliseerd naar een mooi  gemiddelde van 800.000 data-opvragingen per maand.

Toekomst

In overleg met de systeemhuizen werken we nu aan de verbetering van caching van de data. Dit zou kunnen  inhouden dat de online data minder vaak bevraagd wordt dan nu wordt gerapporteerd, zonder dat de kwaliteit van de geboden standaard specificaties in de software voor de eindgebruiker vermindert.

Meer weten over de laatste ontwikkelingen van de STABU Systematiek? Meld je dan aan voor Expeditie Ketenstandaard op 26 november aanstaande.

Deel dit bericht