Nieuws

0905

Nieuwe publicatie: STABU-jaarverslag 2016

Geplaatst door Diana Kervel. Dit bericht heeft geen reacties.

Het Algemeen Bestuur van STABU heeft in haar vergadering op 6 april jl. het STABU-jaarverslag 2016 vastgesteld. Het verslag geeft een goed beeld van alle ontwikkelingen waarbij STABU vorig jaar was betrokken, de stand van zaken van projecten, overzicht van alle licentiehouders en fabrikanten en veel meer. 

STABU vervult een belangrijke taak in de bouwsector: Het voorzien in een database met gevalideerde informatie, waarmee een bestek/projectdossier gemaakt kan worden en welke als basis kan dienen voor het gebouwdossier. Over die rol is vrijwel iedereen het eens. Het blijft zaak om de acceptatie van de online specificatiesystematiek ‘Bouwbreed’ door de markt te versnellen door middel van aangaan van samenwerkingsverbanden, inzetten van voorbeeldprojecten en steun vanuit de opdrachtgevers. Dit blijven dan ook onverminderd de prioriteiten voor 2017. Nieuwe doelgroepen als “aannemers en installateurs” moeten nog overtuigd worden. Dit is een gevolg van de onbekendheid van deze groepen met het “nieuwe” STABU Bouwbreed, wat een bredere toepassing kent dan het “oude” STABU², waarmee slechts bestekken konden worden geschreven. Ook dit krijgt prioriteit in 2017.

De potentie van Bouwbreed is nog steeds enorm en dit wordt gelukkig steeds meer herkend in de markt. Het is dé grote uitdaging van STABU om op enigerlei wijze meer slagkracht te krijgen. Er is extra financiële ruimte nodig om te kunnen investeren in nieuwe mensen, in een versnelling van de verbetering van Bouwbreed en om diverse samenwerkingsverbanden vorm te kunnen geven.

Hiervoor zijn we aan het nadenken over de toekomst van STABU. Een nauwere samenwerking met andere kennisinstellingen kan bijvoorbeeld leiden tot een groter en krachtiger kennisinstituut voor de B&U-sector. Hierbij kan de Taskforce Bouw van Bernard Wientjes wellicht helpen, maar ook een hogere betrokkenheid bij Bouwcampus en BIM-loket.

STABU is een stichting zonder winstoogmerk. Er is echter wel groei nodig voor de volledige ontplooiing van alle functionaliteit die Bouwbreed te bieden heeft. We willen dit graag zo snel mogelijk realiseren, zodat er geen twijfel meer over de mogelijkheden en toegevoegde waarde bestaat.

Veel leesplezier gewenst en wanneer u nog vragen heeft, aarzel niet en neem contact met STABU op.

 

N.B. Dit jaarverslag en de vorige versies zijn hier te vinden.

 

Dit bericht is geplaatst in Nieuws.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


− 3 = 1

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

< Terug naar de vorige pagina