Horaplantsoen 14, 6717 LT Ede
0318 – 63 30 26

Organisatie

Wie zijn we

S TABU is hét kennisinstituut voor de B&U-sector op het gebied van classificaties, standaardiseren en specificeren. STABU levert al 40...

Wat doen we

S TABU ontsluit de benodigde data voor de bouw van woningen en utiliteitsgebouwen in alle fasen van het bouwproces. Met...

Aangesloten Fabrikanten

S TABU wil die zoektocht zo eenvoudig, effectief en volledig  mogelijk maken. De fabrikanten zijn zowel binnen STABU² als STABU...

Samenwerkingsverbanden

E r is veel gaande in de bouw; nieuwe en duurzame productontwikkelingen, het aanpakken van de maatschappelijke en economische opgaven...

Licentiehouders

M et een STABU licentie krijgt u toegang tot de STABU database, hiermee is het mogelijk om middels de diverse...

Vacatures

T ientallen jaren van ontwikkeling - door specialisten, belanghebbenden en gebruikers - hebben gezorgd voor een zeer brede toepassing van...