Horaplantsoen 14, 6717 LT Ede
0318 – 63 30 26

Bestuur

H

et Algemeen Bestuur van  STABU bestaat uit leden, afgevaardigd namens de complete bouwbranche. Hieronder vindt u een overzicht van de bestuursleden van STABU per 1 januari 2019.

Namens opdrachtgevers/overheid:

 • Ministerie van BZK (Rijksvastgoedbedrijf, voorheen Rijksgebouwendienst en Dienst Vastgoed Defensie)  – H.R. (Hans) Elsinga (voorzitter)
 • Ministerie van BZK (Rijksvastgoedbedrijf, voorheen Rijksgebouwendienst en Dienst Vastgoed Defensie) E.A. (Erik) van ‘t Hof MSc
 • VNG – D. (Daan) Viergever
 • Aedes Vereniging voor woningcorporaties –  J.A.M. (Jur) Deckers

Namens architecten/adviseurs:

 • Koninklijke  Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, Bond van Nederlandse Architecten BNA – drs. W. (Wilma) Visser
 • Branche-organisatie voor advies-, management- en ingenieursbureaus NLingenieurs – J. (Jacolien) Eijer

Namens bouwkundige aannemers:

 • Bouwend Nederland – H. (Henk) Homberg
 • Bouwend Nederland – J. (Joost) Fijneman

Namens installatietechnische aannemers:

 • Techniek Nederland – J. (Jan) Al (vicevoorzitter)
 • Techniek Nederland – M.J. (Mark Jan) Koldijk

Namens fabrikanten/toeleveranciers:

 • Nederlands Verbond Toelevering Bouw NVTB – N. (Niels) Ruijter