Horaplantsoen 14, 6717 LT Ede
0318 – 63 30 26

Bestuur

H

et Algemeen Bestuur van  STABU bestaat uit leden, afgevaardigd namens de complete bouwbranche. Hieronder vindt u een overzicht van de bestuursleden van STABU per 1 januari 2019.

Namens opdrachtgevers/overheid:

 • Ministerie van BZK (Rijksvastgoedbedrijf, voorheen Rijksgebouwendienst en Dienst Vastgoed Defensie)  – H.R. (Hans) Elsinga (voorzitter)
 • Ministerie van BZK (Rijksvastgoedbedrijf, voorheen Rijksgebouwendienst en Dienst Vastgoed Defensie) E.A. (Erik) van ‘t Hof MSc
 • VNG – D. (Daan) Viergever
 • Aedes Vereniging voor woningcorporaties –  J.A.M. (Jur) Deckers

Namens architecten/adviseurs:

 • Koninklijke  Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, Bond van Nederlandse Architecten BNA – drs. W. (Wilma) Visser
 • Branche-organisatie voor advies-, management- en ingenieursbureaus NLingenieurs – J. (Jacolien) Eijer

Namens bouwkundige aannemers:

 • Bouwend Nederland – H. (Henk) Homberg
 • Bouwend Nederland – J. (Joost) Fijneman

Namens installatietechnische aannemers:

 • Techniek Nederland – J. (Jan) Al (vicevoorzitter)
 • Techniek Nederland – M.J. (Mark Jan) Koldijk

Namens fabrikanten/toeleveranciers:

 • Nederlands Verbond Toelevering Bouw NVTB – N. (Niels) Ruijter
STABU gebruikersdag
In dialoog op de Gebruikersdag

Dinsdag 28 mei organiseerde STABU voor het eerst sinds lang weer een STABU gebruikersdag. Ondanks de staking bij het openbaar…

. .
Fabrikantendag
Inspirerende Fabrikantendag

Op donderdag 23 mei vond het jaarlijkse STABU Fabrikanten Event plaats. Ruim 70 fabrikanten hadden zich aangemeld voor de inspiratie-…

. .
STABU gebruikersdag
In dialoog op de Gebruikersdag

Dinsdag 28 mei organiseerde STABU voor het eerst sinds lang weer een STABU gebruikersdag. Ondanks de staking bij het openbaar…

Fabrikantendag
Inspirerende Fabrikantendag

Op donderdag 23 mei vond het jaarlijkse STABU Fabrikanten Event plaats. Ruim 70 fabrikanten hadden zich aangemeld voor de inspiratie-…