Horaplantsoen 14, 6717 LT Ede
0318 – 63 30 26

Gert Koutstaal

Gert Koutstaal

Projectmanager

E-mail: gkoutstaal@stabu.nl


Ik ben gedreven door de overtuiging dat klantgericht ondernemen de toekomst heeft en houdt.

Vanuit een jarenlange expertise binnen de uitvoerende bouw, op gebied van organisatie & ICT-projecten, heb ik besloten naast mijn ondernemerschap me te richten op projecten binnen STABU.

Met behulp van STABU moeten de gebruikers staat zijn om kennis toe te voegen wat gedurende alle fases van het ontwikkel-, bouw-, beheer- en sloopproces is te gebruiken.

Het is mijn rol om hier met projecten zowel intern als met ketenpartners invulling aan te geven. Ik zie hierin een grote rol voor de zowel de expert-medewerkers van STABU als de ketenpartners die hiervoor tools ontwikkelen om dit samen met de eindgebruikers te doen.

Ik wil eigenlijk niet spreken over eindgebruikers, maar wil het hebben over deelnemers, omdat wij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een langdurig resultaat. En dat hiervoor de beschrijvende en classificerende expertise van STABU, gecombineerd met een BIM-model wordt gebruikt, is logisch en biedt houvast voor alle betrokken partijen in de bouwkolom.