Horaplantsoen 14, 6717 LT Ede
0318 – 63 30 26

Samenwerkingsverbanden

E

r is veel gaande in de bouw; nieuwe en duurzame productontwikkelingen, het aanpakken van de maatschappelijke en economische opgaven vanuit de bouwagenda, het managen van data die beschikbaar komt via allerlei tools. Juist in deze tijd is samenwerking de manier om verder te komen. STABU werkt dan ook samen met verschillende partijen en onderzoekt ook samenwerkingen met andere partijen in de markt.

Op dit moment heeft STABU onder andere de volgende samenwerkingen lopen:

BRIS/KOMO/BNB

Met deze samenwerking willen we bereiken dat het voor ieder bouwproject in bouw en infra mogelijk is om de private eisen en de publieke eisen, de Bouwbesluitaspecten én de passende antwoorden daarop te vinden in de BRL-en en meteen in het bestek toe te passen.

NBD

STABU heeft een samenwerkingsovereenkomst met NBD (BIM media, voorheen SDU uitgevers). Daardoor bestaat de mogelijkheid STABU-productspecificaties te koppelen aan een productpresentatie op www.nbdonline.nl.

Rijksvastgoedbedrijf

STABU is in samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf gestart met de uitwerking van tabellen voor ruimten, gebouwen en gebouwtypen.

buildingSMART Benelux (via bSDD)

Met het gebruik van BIM wordt het onderling goed kunnen communiceren tussen bouwteamleden steeds belangrijker. buildingSMART (voorheen: International Alliance for Interoperability) werkt al jaren in internationaal verband samen om te komen tot goede (open) afspraken op gebied van data uitwisseling bij gebruik van verschillende software in de bouwwereld.

De activiteiten richten zich vooral op het verder ontwikkelen en gebruiken van open uitwisselingstandaards die noodzakelijk zijn bij digitale communicatieprocessen rond projecten op gebied van bouw en infrastructuur.

Als lid van de bSDD Technical Working Group is STABU betrokken bij deze ontwikkelingen.

NEN NC 381184

De normcommissie behelst vier sectoren (bouw, process industry, lucht en ruimtevaart, scheepsbouw) die daardoor een uitwisseling van kennis op dit gebied over de grenzen van de sectoren kunnen realiseren. Deze commissie houdt zich bezig met het monitoren en ontwikkelen van internationale standaarden op gebied van interoperabiliteit. STABU heeft zich ingezet bij de  ontwikkeling ontwikkeling van ISO 12006-3 (auteur) en ISO 16354 (convenor). Op dit moment houdt STABU zich bezig met het monitoren van internationale ontwikkelingen en de nationale implementatie.

BIM Loket

Het BIM Loket is hét kennisplatform en centraal aanspreekpunt rond open BIM-standaarden in Nederland. Het BIM Loket stimuleert de implementatie van BIM in de Nederlandse bouwsector, door het gebruik van open BIM-standaarden te bevorderen.

Het BIM Loket is een initiatief van kennisorganisaties buildingSMART chapter Benelux, CROW, Geonovum, Ketenstandaard Bouw en Installatie, SBRCurnet, STABU, en de Bouw Informatie Raad (BIR).

Slimme sector
Slimme sector

In de afgelopen periode hebben we verschillende bestekschrijvers en fabrikanten bezocht die deelnemer van Ketenstandaard zijn in verband met de &. .

Slimme sector
Slimme sector

In de afgelopen periode hebben we verschillende bestekschrijvers en fabrikanten bezocht die deelnemer van Ketenstandaard zijn in verband met de …