Horaplantsoen 14, 6717 LT Ede
0318 – 63 30 26

Wat doen we

S

TABU ontsluit de benodigde data voor de bouw van woningen en utiliteitsgebouwen in alle fasen van het bouwproces. Met de STABU² besteksystematiek kunnen bestekken worden gemaakt en met STABU Bouwbreed kunnen zowel bestekken kunnen worden gemaakt als complete gebouwdossiers. Daarnaast levert STABU Fabrikantgebonden Product Specificaties (FPS), geeft zij adviezen over specificatie gerelateerde onderwerpen en verricht zij onderzoeksprojecten. Alles wordt voortdurend getoetst aan wet- en regelgeving, nieuwe ontwikkelingen en technische innovaties. STABU is van, voor en door de bouw. STABU levert essentiële de informatie die nodig is in/bij een (Bouw) Informatie Model.

Wat kun je met de data die STABU aanbiedt?

Met deze data kunnen zowel bestekken worden gemaakt, als complete gebouwdossiers. De data is bij uitstek geschikt voor BIM. Net naar gelang de behoefte van de gebruiker kan er gezocht worden vanuit functie, prestatie of merk. Doordat we altijd op de hoogte zijn van wet- en regelgeving, nieuwe ontwikkelingen en technische innovaties, zijn we in staat om de data up-to-date te houden en aan te laten sluiten op de wensen en eisen van de bouwbranche. De STABU-systematiek kan bijvoorbeeld ook een belangrijke bijdrage leveren aan de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en het circulair bouwen.

Software

STABU werkt samen met softwareleveranciers om de data te ontsluiten. Samen wordt er gezocht naar nieuwe mogelijkheden om de STABU-data via meerdere wegen te ontsluiten in alle fasen van het bouwproces. Van ontwerp tot bouw en oplevering. Van verificatie en validatie tot gebouwbeheer.

Slimme sector
Slimme sector

In de afgelopen periode hebben we verschillende bestekschrijvers en fabrikanten bezocht die deelnemer van Ketenstandaard zijn in verband met de &. .

Slimme sector
Slimme sector

In de afgelopen periode hebben we verschillende bestekschrijvers en fabrikanten bezocht die deelnemer van Ketenstandaard zijn in verband met de …