Horaplantsoen 14, 6717 LT Ede
0318 – 63 30 26

Wie zijn we

S

TABU is hét kennisinstituut voor de B&U-sector op het gebied van classificaties, standaardiseren en specificeren. STABU levert al 40 jaar de defacto standaard voor bestekken in de B&U-sector. We onderscheiden ons van andere aanbieders, doordat we een neutrale positie innemen. We werken ten dienste van en in opdracht van de gehele markt, om gestructureerde, gestandaardiseerde en gevalideerde informatie-uitwisseling mogelijk te maken.

Van en door de markt

Het Algemeen Bestuur van STABU is samengesteld uit afgevaardigden namens de opdrachtgevers / overheid  (ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  het Rijksvastgoedbedrijf (voorheen Rijksgebouwendienst en Dienst Vastgoed Defensie), Vier Grote Gemeenten, Aedes (vereniging voor woningcorporaties); namens architecten/adviseurs (BNANLingenieurs), namens bouwkundige aannemers (Bouwend Nederland), namens installatietechnische aannemers (Techniek Nederland ) en namens fabrikanten / toeleveranciers (NVTB). De directie voert de dagelijkse leiding van het STABU-bureau met 12 medewerkers. Brancheorganisaties zorgen voor de nodige inbreng vanuit de markt door het aandragen van kennis via de leden van de diverse project- en werkgroepen van STABU.

Missie

STABU ondersteunt de kwaliteit en efficiency gedurende de totale levenscyclus van een gebouw op het gebied van specificeren door middel van gestructureerde, gestandaardiseerde en gevalideerde informatie-uitwisseling.

Pleistermortel
Pleistermortel

Update 2020-08 De specificatiegroep B111460 PLEISTERMORTEL is sterk gegroeid met specificatievarianten, namelijk van 22 naar in totaal 66 stuks. Dit…