Horaplantsoen 14, 6717 LT Ede
0318 – 63 30 26

Wie zijn we

S

TABU is hét kennisinstituut voor de B&U-sector op het gebied van classificaties, standaardiseren en specificeren. STABU levert al 40 jaar de defacto standaard voor bestekken in de B&U-sector. We onderscheiden ons van andere aanbieders, doordat we een neutrale positie innemen. We werken ten dienste van en in opdracht van de gehele markt, om gestructureerde, gestandaardiseerde en gevalideerde informatie-uitwisseling mogelijk te maken.

Van en door de markt

Het Algemeen Bestuur van STABU is samengesteld uit afgevaardigden namens de opdrachtgevers / overheid  (ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  het Rijksvastgoedbedrijf (voorheen Rijksgebouwendienst en Dienst Vastgoed Defensie), Vier Grote Gemeenten, Aedes (vereniging voor woningcorporaties); namens architecten/adviseurs (BNANLingenieurs), namens bouwkundige aannemers (Bouwend Nederland), namens installatietechnische aannemers (Techniek Nederland ) en namens fabrikanten / toeleveranciers (NVTB). De directie voert de dagelijkse leiding van het STABU-bureau met 12 medewerkers. Brancheorganisaties zorgen voor de nodige inbreng vanuit de markt door het aandragen van kennis via de leden van de diverse project- en werkgroepen van STABU.

Missie

STABU ondersteunt de kwaliteit en efficiency gedurende de totale levenscyclus van een gebouw op het gebied van specificeren door middel van gestructureerde, gestandaardiseerde en gevalideerde informatie-uitwisseling.

Normennotatie
Normennotatie STABU Systematiek

Afgelopen jaren is veel discussie gevoerd over de wijze waarop normen worden opgenomen in de STABU Systematiek, en welke schrijfwijze…

. .
Normennotatie
Normennotatie STABU Systematiek

Afgelopen jaren is veel discussie gevoerd over de wijze waarop normen worden opgenomen in de STABU Systematiek, en welke schrijfwijze…

Update februari 2020
Aanpassingen Hoofdstuk 53 Sanitair

In september 2019 werd de STABU2 Online Catalogus gepubliceerd en vanaf januari 2020 bevat deze maandelijks online updates. Deze updates…