Horaplantsoen 14, 6717 LT Ede
0318 – 63 30 26

Wie zijn we

S

TABU is hét kennisinstituut voor de B&U-sector op het gebied van classificaties, standaardiseren en specificeren. STABU levert al 40 jaar de defacto standaard voor bestekken in de B&U-sector. We onderscheiden ons van andere aanbieders, doordat we een neutrale positie innemen. We werken ten dienste van en in opdracht van de gehele markt, om gestructureerde, gestandaardiseerde en gevalideerde informatie-uitwisseling mogelijk te maken.

Van en door de markt

Het Algemeen Bestuur van STABU is samengesteld uit afgevaardigden namens de opdrachtgevers / overheid  (ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  het Rijksvastgoedbedrijf (voorheen Rijksgebouwendienst en Dienst Vastgoed Defensie), Vier Grote Gemeenten, Aedes (vereniging voor woningcorporaties); namens architecten/adviseurs (BNANLingenieurs), namens bouwkundige aannemers (Bouwend Nederland), namens installatietechnische aannemers (Techniek Nederland ) en namens fabrikanten / toeleveranciers (NVTB). De directie voert de dagelijkse leiding van het STABU-bureau met 12 medewerkers. Brancheorganisaties zorgen voor de nodige inbreng vanuit de markt door het aandragen van kennis via de leden van de diverse project- en werkgroepen van STABU.

Missie

STABU ondersteunt de kwaliteit en efficiency gedurende de totale levenscyclus van een gebouw op het gebied van specificeren door middel van gestructureerde, gestandaardiseerde en gevalideerde informatie-uitwisseling.

logo NL/SfB
NL/SfB Update december 2019

Zo vlak voor het einde van het jaar ontvangt u hierbij nieuws over de update van de NL/SfB. Afgelopen jaar…

. .
STABU Nieuwsbrief
Nieuwsbrief December 2019

Lees in onze nieuwsbrief van december over de nieuwe kortteksten groengevelsysteem, het onderzoek naar de impact van het samenvoegen van…

logo NL/SfB
NL/SfB Update december 2019

Zo vlak voor het einde van het jaar ontvangt u hierbij nieuws over de update van de NL/SfB. Afgelopen jaar…

STABU Nieuwsbrief
Nieuwsbrief December 2019

Lees in onze nieuwsbrief van december over de nieuwe kortteksten groengevelsysteem, het onderzoek naar de impact van het samenvoegen van…

metingen STABU2
Metingen online STABU2 database

Medio september lanceerden we de nieuwe online STABU2 database. Het mooie van een online omgeving, is dat het makkelijk wordt…