Nieuws

0806

Prestatiespecificaties binnen STABU Bouwbreed

Geplaatst door Diana Kervel. Dit bericht heeft geen reacties.

Wat als we alleen de randvoorwaarden van een (bouw)systeem of installatie willen omschrijven? Dus wat als we de uitvoering ervan overlaten aan de expertise van de opdrachtnemer zoals de aannemer, installateur of specialist? In de online specificatiesystematiek STABU Bouwbreed is dit nu mogelijk. In dit artikel werken we een voorbeeld uit van een ‘binnenpleistersysteem’.

Met de introductie van STABU Bouwbreed is het voor de STABU- licentiehouder mogelijk om op meerdere manieren een beschrijving van het werk op te leveren. Met STABU² kan dit alleen oplossingsgericht. Binnen Bouwbreed is het nu ook mogelijk om een prestatiecontract op te stellen op (bouw)systeem en installatieniveau (zeg maar de bouwdelen in STABU²). Om dit te realiseren zijn we druk bezig om op het zogenaamde systeem niveau specificaties te ontwikkelen waarmee er randvoorwaarden (hoe moet het systeem presteren in de eindtoepassing) kunnen worden gesteld aan het systeem of de installatie zonder exact aan te geven hoe de opdrachtnemer zijn werk precies moet uitvoeren.

Bouwsystemen & Installaties

De gebruikelijke werkwijze in STABU² is dat middels de korttekst een arbeidgang wordt beschreven, waarna er een bouwdeel waar deze arbeidgang onderdeel van uitmaakt, wordt toegevoegd. Voor een binnenpleistersysteem van gipspleister hieronder een verkorte weergave:

Afbeelding 1

Afbeelding 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STABU Bouwbreed Bouwsystemen & Installaties benadert de werkelijkheid niet vanuit het oogpunt van de te verrichten arbeid maar vanuit het beoogd eindresultaat van het geheel, het gaat hier om een binnenwandafwerking met een systeem o.b.v. gipspleister. Met STABU Bouwbreed Bouwsystemen & Installaties kan op 2 manieren het werk beschreven worden: volledig oplossingsgericht of o.b.v. prestaties. Onderstaand een volledig overzicht van de decompositie (vrij vertaald betekent dit, uit welke componenten1) kan het systeem bestaan) van een gipspleistersysteem:

Afbeelding 2

Afbeelding 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Als u ervoor kiest om een of meerdere componenten uit te werken, gaat u oplossingsgericht voorschrijven hoe het systeem moet worden opgebouwd en aangebracht (eigenlijk de omgekeerde benadering van STABU², aangezien we beginnen bij het bouwdeel i.p.v. de korttekst). Maar de kracht van Bouwsystemen & Installaties zit in de prestatiebeschrijving van het geheel, in dit geval het gipspleistersysteem, zonder ons druk te maken over de componenten. We verleggen die verantwoordelijkheid naar de specialist; in dit geval de stukadoor.

De prestatiespecificatie2

Hoe werkt nu precies dit beschrijven van prestaties op systeemniveau? We gaan verder met het voorbeeld van een binnenpleistersysteem. In de oplossingsgerichte systematiek STABU² is het heel belangrijk om de ondergrond, het soort pleistersysteem, de hechtlaag, vertinlaag enz. enz. aan te geven (zie daarvoor ook de tabellen van hoofdstuk 40 in de STABU Standaard) omdat we de arbeidgangen moeten beschrijven, maar met prestatiegericht voorschrijven gaat het hoofdzakelijk om het toetsbaar beoogd eindresultaat. U zult denken: “In STABU² beschrijven we toch ook het beoogd eindresultaat in de R-specificatie van de korttekst?” Ja, dat klopt, echter is dit het eindresultaat van de arbeidsgang en niet van het bouwdeel (vaak beslaat een bouwdeel meerdere kortteksten, zie ook afbeelding 1). De prestatiespecificaties binnen STABU Bouwbreed Bouwsystemen & Installaties zijn specifiek opgesteld om het beoogd eindresultaat van het totaal te beschrijven, dus voor een gipspleistersysteem is dit inclusief alle lagen, profielen en pleisterdragers.

Werking van de prestatiespecificatie

Terug naar het binnenpleistersysteem. Als voorbeeld kiezen we een gipspleistersysteem. De prestatiespecificatie van dit systeem is als volgt (let wel dit is nog in de concept fase):

Rb-afbeelding 4

 

Zoals de oplettende lezer al heeft gezien is voor binnen pleisterwerk een Europese norm opgesteld om de toetsbare prestaties op te geven. Een ingevulde prestatiespecificatie kan er oplossingsvrij als volgt uit zien:

Rb-afbeelding 3

 

Middels bovenstaande beschrijving is precies aangegeven aan welke prestatie eisen het gipspleistersysteem op de binnenwanden van de benedenverdieping moeten voldoen. Alle aangegeven eisen zijn toetsbaar middels de EN 13914-2. (Opmerking de EN 13914-2 gaat niet alleen over de afwerking van gipskartonplaten zoals door sommige Nederlandse brancheorganisaties wordt verkondigd zie hiervoor ook tabel 3 van de norm.)

De volgende schakel in de keten, bijvoorbeeld de aannemer of stukadoor zelf kan deze beschrijving verder aanvullen met details, ofwel: hóe deze prestatie ingevuld gaat worden.

De toekomst

STABU Bouwbreed is volop in ontwikkeling, zo zijn we naast de ontwikkeling van prestatiespecificaties op systeemniveau ook bezig met functionele specificaties op hoger (Gebouw en Ruimte) niveau. Hou hiervoor de berichten in de gaten (meld u bijvoorbeeld aan voor de nieuwsbrief STABU-m@il. 

~~

Een tweetal definities:

1) Component: een component is een tot een bouwsysteem of installatie behorend fysiek object met een specifieke prestatie, samengesteld uit bouwproducten, met gebruikmaking van arbeid en materieel

2) Prestatiespecificatie: specificatie ten behoeve van het vastleggen van technische (minimum) eisen (prestaties) waaraan een systeem of installatie moet voldoen gedefinieerd zonder de technische oplossing specifiek te beschrijven.

 

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in Nieuws.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


+ 8 = 12

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

< Terug naar de vorige pagina