STABU Producten

STABU Bouwbreed: de nieuwe basis voor het bouwproces

De online specificatiesystematiek ‘Bouwbreed’ is geschikt om te specificeren op ieder moment in de keten op diverse technische niveaus. Onderstaande film geeft u een eerste indruk welke toegevoegde waarde Bouwbreed kan hebben in het bouwproces.


Wilt u meer achtergrondinformatie over STABU Bouwbreed; dit kunt u vinden in het STABU visiedocument.

Met STABU Bouwbreed biedt STABU een pragmatische oplossing die flexibel genoeg is om verschillende vormen van specificeren, zoals functioneel of op prestaties, in de toekomst te ondersteunen. Naast de werksoortensystematiek (hoofdstukgericht) biedt STABU binnen STABU Bouwbreed onder andere een pragmatisch opgebouwde classificatie voor het technisch beschrijven van geïntegreerde bouwsystemen en installaties. Geen theoretische beschouwingen maar een praktijkgerichte aanpak om systemen en installaties te specificeren. De ‘starre’ koppeling met de NL/SfB wordt hierdoor losgelaten.

STABU Bouwbreed maakt het zo mogelijk om te specificeren volgens vele classificaties. Zelf biedt STABU de volgende vier classificaties aan, die in het volgende hoofdstuk uitgebreid worden omschreven:

  • Werksoorten;
  • Ruimten;
  • Bouwsystemen & Installaties;
  • Contracten.

Daarnaast is het mogelijk andere classificaties aan STABU Bouwbreed te koppelen, zoals specifieke classificaties voor een expertgebied in de vorm van een sloopbestek of verfbestek. Deze kunnen uitgebreid worden met particuliere of bedrijfsgebonden classificaties. De nieuwe STABU Bouwbreed systematiek kent bovendien een koppeling met meerdere contractstelsels in plaats van één traditionele zoals voorheen de UAV.

Dekking

STABU Bouwbreed is een informatiesysteem waar alle marktpartijen op ieder gewenst moment tijdens een bouwproces gestandaardiseerde informatie aan kunnen toevoegen en delen. Zo profiteren alle partijen in de keten optimaal van elkaars kennis en expertise. Vanaf het Programma van Eisen tot en met facility management en milieuvriendelijke sloop.
Maar ook met het nieuwe systeem is een volledige dekking van het bouwwerk niet mogelijk, aangezien er altijd ruimte moet zijn voor uitzonderingen. STABU streeft er daarom naar om een verzameling van bouwsystemen en installaties aan te bieden die een dekking hebben van 80% van alle in een bouwwerk te realiseren bouwsystemen en installaties.

Relaties met derden

Via de STABU-webservice koppelen softwareleveranciers het STABU-datamodel eenvoudig aan hun gebruikerssoftware. Het is essentieel om hierbij een uniform bestandsformaat vast te stellen zodat uitwisseling tussen de diverse softwarepakketten mogelijk is. Voor de mogelijkheid om informatie uit te wisselen met andere datamodellen, bijvoorbeeld 2BA, is nader onderzoek nodig.

Vragen en feedback 

STABU is zeer benieuwd naar uw mening, vragen, suggesties naar aanleiding van de film en het document over STABU Bouwbreed. U kunt uw feedback sturen naar: feedback@stabu.nl