BWBRD | Bouwsystemen & Installaties

BWBRD_BSI_Logo_TransDe classificatie Bouwsystemen & Installaties is een verzameling van de meest voorkomende technische oplossingen in Nederlandse bouwwerken. Alle oplossingen inclusief de benodigde onderdelen worden eenduidig en inzichtelijk ingedeeld.
Zo is het mogelijk een technische beschrijving van het werk te maken en deze informatie logisch te koppelen aan getekende objecten binnen het BIM. Naast het volledig uitschrijven van het werk is het ook mogelijk een prestatiebeschrijving
te maken, denk hierbij aan het beschrijven en vastleggen van complete systemen en installaties met hun prestatie-eisen.

Ontstaansgeschiedenis

Het idee achter Bouwsystemen & Installaties is niet volledig nieuw. Halverwege de jaren negentig leefde bij STABU al het idee dat de werksoortensystematiek ooit eindig of in ieder geval aan verandering toe zou zijn. De manier van beschrijven past alleen binnen de traditionele werkwijze van bouwen en wordt gecomplementeerd met het administratieve stelsel UAV. Betere computersystemen en softwarepakketten, een veranderende markt, prefab bouwsystemen, compleet beglaasde kozijnen, de ontwikkelingen volgden elkaar in rap tempo op. Tijd voor een universele taal om ongebonden te communiceren. Hiervoor werd het Lexicon ontwikkeld. Dit ambitieuze plan was zijn tijd echter zover vooruit dat er nu, 20 jaar later, pas echt interesse voor ontstaat. Op basis van input van de marktpartijen, STABU-successen én harde lessen is STABU aan de slag gegaan met een nieuwe classificatiestandaard.
Werken vanuit het model!

Hoe werkt Bouwsystemen & Installaties dan?

Met Bouwsystemen en Installaties denken we een robuuste standaard te hebben neergezet die toepasbaar is in vele disciplines. Of het nu voor koppelen aan getekende modellen of het voor het maken van een begroting of een gedetailleerde
werkbeschrijving is, het is allemaal mogelijk.


PDF bestandBekijk hier de brochure over Bouwsystemen en Installaties