BWBRD | Werksoorten

BWBRD_Werksoorten_Logo_Trans

In Werksoorten is in STABU Bouwbreed de module om op basis van de traditionele manier een werk te omschrijven met als grote verschil tussen de STABU²-systematiek dat het administratief stelsel UAV niet meer verweven is in de systematiek.

Ontstaansgeschiedenis

De organisaties in de Nederlandse bouwnijverheid hebben in de zeventiger jaren van de vorige eeuw besloten, vanwege de grote voordelen voor alle partijen, om het opstellen van projectbestekken te standaardiseren.
Voor de weg- en waterbouw is het RAW bestekssysteem ontwikkeld en voor de woningen utiliteitsbouw het STABU en het SRW/SROW bestekssysteem.
In 1986 is de eerste versie van de STABU-bestek systematiek op de markt gebracht in de vorm van een tachtigtal boekjes in plastic opbergcassettes en de STABU-Standaard 1986.

In 1990 is dit systeem samengevoegd met het SRW/SROW bestek tot de STABU-besteksystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw in de vorm van een relationele database voor computers. Het schrijven van projectbestekken met behulp van een computer was een feit geworden.

Ontwikkeling werksoorten

Door de inwerkingtreding van de bouwproducten verordening en de komst van diverse administratieve stelsel is er wel het een en ander gewijzigd t.o.v. de STABU2 systematiek. Er wordt geen rechtstreekse relatie meer gelegd met de UAV in de specificatie. Maar een nog grotere wijziging is dat de bouwstofspecificaties zijn omgevormd tot productconcepten om te voldoen aan de Europese wet- en regelgeving en er een directe relatie wordt gelegd met de essentiële kenmerken vanuit een geharmoniseerde technische specificatie (hEN).

Toekomst van de werksoorten

Met komst van de nieuwe classificatie “Bouwsystemen en Installaties” is het niet zo dat werksoorten niet relevant meer is om een werk te beschrijven zeker in relatie tot het BIM. Er zijn nog steeds bepaalde werkbeschrijvingen die niet in systemen zijn te vervatten, denk hierbij aan specifieke restauratiebeschrijvingen of sloopwerken. Of dit aparte classificaties worden zal de toekomst en de marktvraag uitwijzen maar dat werksoorten als classificatiemethode een blijvertje is, staat vast.

PDF bestandBekijk hier de brochure over Werksoorten