mijnSTABU

Ga naar mijnSTABU.

mijnSTABU is het gebruikersportal van STABU waarvoor u als gebruiker inloggegevens (licentienummer en uniek wachtwoord) ter beschikking heeft om in te loggen. Afhankelijk van uw type contract krijgt u bepaalde inhoud aangeboden.

Voor licentiehouders is o.a. mogelijk om alle gegevens m.b.t. uw licentie te raadplegen maar ook om bijvoorbeeld de STABU2-catalogus te downloaden. Bouwbreed-licentiehouders kunnen de basissoftware downloaden, tokens aanmaken en zonodig de gegevens aanpassen. Voor fabrikanten is het o.a. mogelijk om de in de besteksystematiek opgenomen FPS’en te raadplegen.

Op termijn zal de functionaliteit van mijnSTABU verder worden uitgebreid.