Horaplantsoen 14, 6717 LT Ede
0318 – 63 30 26

NL/SfB classificatie

M

et de groei van BIM toepassingen is het gebruik van de classificatiemethode NL/SfB  in een nieuw daglicht komen te staan. De NL/SfB wordt al jarenlang toegepast voor het classificeren (of indexeren) van bouw- en installatiedelen in o.a. calculatiesoftware, PIM software en ERP systemen. Het is een manier van benaderen of sorteren van data die populair is bij met name bouwers en installateurs. 

 

In het verleden zijn door een gebrek aan actueel beheer  verschillende NL/SfB dialecten ontstaan. Daarop is in opdracht van het BIM Loket het beheer van de NL/SfB bij STABU ondergebracht en is er inmiddels ook een geactualiseerde versie gepubliceerd. Een eenduidige definitie van NL/SfB is cruciaal voor het succesvol uitwisselen van informatie in een BIM omgeving.

NL/SfB Tabellen

De meest bekende tabel van NL/SfB is Tabel 1. De NL/SfB tabel 1 is gebaseerd op functies die onderdelen van gebouwen moeten vervullen, voorbeelden hiervan zijn scheidingen op basis van klimaat, lucht- en lichttoetreding, etc.
In totaal bestaat de NL/SfB uit 5 tabellen:

  • Tabel 0 bevat de coderingen voor de te bouwen omgeving en de te creëren ruimten.
  • Tabel 1 bevat de coderingen voor de functionele onderdelen van de te bouwen voorziening.
  • Tabel 2 bevat de coderingen voor de toe te passen constructiemethoden.
  • Tabel 3 bevat de coderingen voor de toe te passen (bouw)materialen.
  • Tabel 4 bevat de coderingen voor het te organiseren voorbereidings- en bouwproces, de kenmerken en eigenschappen van gebouwen, ruimten en (bouw)materialen en de kenmerken van de activiteiten van (toekomstige) gebruikers.
UU
Aan de slag met STABU2 en/of Bouwbreed?
Vraag nu een gratis DEMO aan!
Slimme sector
Slimme sector

In de afgelopen periode hebben we verschillende bestekschrijvers en fabrikanten bezocht die deelnemer van Ketenstandaard zijn in verband met de &. .

Slimme sector
Slimme sector

In de afgelopen periode hebben we verschillende bestekschrijvers en fabrikanten bezocht die deelnemer van Ketenstandaard zijn in verband met de …