STABU Bouwbreed

STABU, leverancier van “de ‘informatie’ voor BIM”.

De bouwsector staat voor een gigantische uitdaging. Het huidige bouwproces moet de komende jaren voortdurend aangepast worden aan de ontwikkelingen van de eenentwintigste eeuw en de constant veranderende bouw wet- en regelgeving. In de nabije toekomst werken bedrijven uit de gehele keten intensief samen, wordt informatie online uitgewisseld en komt er ruimte om met innovatieve oplossingen tegemoet te komen aan de wensen en verwachtingen van opdrachtgevers.

Om deze opgave zo effectief mogelijk vorm te geven, moeten we als sector onze krachten bundelen. BIM, nieuwe contractvormen en functioneel specificeren moeten zo snel mogelijk verder op elkaar worden afgestemd. Hiervoor is ook een nieuwe specificatiesystematiek nodig die de bouw in staat stelt om effectief met deze methodieken aan de slag te gaan. Een standaard die gebruikt wordt door iedere partij in de keten om de kwaliteit die we als sector nastreven te realiseren.

STABU ziet dit als haar verantwoordelijkheid. Met de huidige STABU²-bestekssystematiek wordt meer dan 50% van alle B&U-projecten in Nederland gespecificeerd. Dat betekent dat de ruim 1.200 STABU-gebruikers jaarlijks bouwprojecten beschrijven met de STABU²-bestekssystematiek met een totale waarde van 25 tot 30 miljard, zowel nieuwbouw, verbouw, sloop en renovatie. Als stichting is STABU bovendien onafhankelijk van welke partij dan ook. Dat maakt haar bij uitstek de partij om gestructureerde, gestandaardiseerde en gevalideerde informatie-uitwisseling in de bouw- en beheerketen te beheren en beschikbaar te stellen.

STABU Bouwbreed: de nieuwe basis voor het bouwproces

Met STABU Bouwbreed biedt STABU een pragmatische oplossing die flexibel genoeg is om verschillende vormen van specificeren, zoals functioneel of op prestaties, in de toekomst te ondersteunen. Naast de werksoortensystematiek (ieder soort werk een eigen Hoofdstuk) biedt STABU binnen STABU Bouwbreed onder andere een pragmatisch opgebouwde classificatie voor het technisch beschrijven van gehele bouwsystemen en installaties. Geen theoretische beschouwingen maar een praktijkgerichte aanpak om systemen en installaties te specificeren. De ‘starre’ koppeling met de NL/SfB wordt hierdoor losgelaten.

STABU Bouwbreed maakt het zo mogelijk om te specificeren volgens vele classificaties waarvan de volgende beschikbaar zijn:

  • Werksoorten;
  • Ruimten;
  • Bouwsystemen & Installaties;
  • Contracten (UAV 2012 & UAV-GC 2005).

Daarnaast is het mogelijk andere classificaties aan STABU Bouwbreed te koppelen, zoals specifieke classificaties voor een expertgebied in de vorm van een sloop- of verfbestek. Deze kunnen uitgebreid worden met particuliere of bedrijfsgebonden classificaties. De nieuwe STABU Bouwbreed systematiek biedt de keuze uit meerdere administratieve stelsels in plaats van één traditionele zoals voorheen de UAV. Het opstellen en beheren van hybride contracten is hierdoor mogelijk.

Relaties met derden

Via de STABU-webservice kunnen softwareleveranciers het STABU-datamodel eenvoudig aan hun gebruikerssoftware koppelen. Voor het uitwisselen van de data heeft STABU een uniform bestandsformaat vastgesteld .sufx (XML) welke door alle partijen te implementeren is.

Workshops STABU Bouwbreed

Om snel en efficiënt met STABU Bouwbreed aan de slag te kunnen, organiseert STABU zogenaamde workshops. Meer lezen.

Aanvraag licentie STABU Bouwbreed

Ondergetekende vraagt de informatie aan voor de aanschaf van STABU Bouwbreed.

Waar kunnen wij deze naar toe sturen?

Naam organisatie*

Contactpersoon naam*

 dhr. mevr.

Adres*

Postcode*

Plaats*

Telefoonnummer*

Uw e-mail*

Neem de volgende controlecode over:

captcha