Horaplantsoen 14, 6717 LT Ede
0318 – 63 30 26

STABU Bouwbreed

M

et STABU Bouwbreed biedt STABU een pragmatische oplossing die flexibel genoeg is om verschillende vormen van specificeren, zoals functioneel of op prestaties, in de toekomst te ondersteunen. 

Naast de werksoortensystematiek (ieder soort werk een eigen Hoofdstuk) biedt STABU met STABU Bouwbreed een pragmatische oplossing voor het technisch beschrijven van gehele bouwsystemen en installaties. Geen theoretische beschouwingen maar een praktijkgerichte aanpak om systemen en installaties te specificeren.

STABU Bouwbreed maakt het zo mogelijk om te specificeren volgens vele classificaties waarvan onder andere de volgende beschikbaar zijn:

  • Werksoorten;
  • NL/SfB;
  • Contracten (UAV 2012 & UAV-GC 2005).

Daarnaast is het mogelijk andere classificaties aan STABU Bouwbreed te koppelen, zoals specifieke classificaties voor een expertgebied in de vorm van een sloop- of verfbestek. Deze kunnen uitgebreid worden met particuliere of bedrijfsgebonden classificaties. De nieuwe STABU Bouwbreed systematiek biedt de keuze uit meerdere administratieve stelsels in plaats van één traditionele zoals voorheen de UAV. Het opstellen en beheren van hybride contracten is hierdoor mogelijk.

Bouwbreed Kennissystemen

De wet- en regelgeving in de bouw wordt steeds complexer en speelt een steeds grotere rol in het gehele bouwproces. Met Bouwbreed Kennissystemen kunt u tijdens het gehele proces waardevolle juridische, technische en overige relevante bouw(rechtelijke) zaken informatie raadplegen.

Bouwbreed Kennissystemen bevat relevante informatie die direct is gekoppeld aan de contractbepalingen van de diverse contractstelsels, algemene voorwaarden, brochures, de STABU-Standaard et cetera. Op termijn zal ook aan het technische gedeelte relevante informatie worden gekoppeld. Het is ook mogelijk om relevante data van derden, die door STABU op kwaliteit positief zijn beoordeeld toe te voegen.

Bouwbreed Kennissystemen is ondergebracht in een Wiki-omgeving, de infrastructuur van het bekende Wikipedia. In deze omgeving wordt aan iedere contractbepaling of productspecificatie relevante informatie gekoppeld.

Pleistermortel
Pleistermortel

Update 2020-08 De specificatiegroep B111460 PLEISTERMORTEL is sterk gegroeid met specificatievarianten, namelijk van 22 naar in totaal 66 stuks. Dit…